PLÉBÁNIAI HÍREKJárványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében

Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.

1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, mint ahogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is, 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.

2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

 

Eger, 2021. április 9.

                                                                  Egri Főegyházmegye

*****************************************************************************

EGYH-KCP-19-0436

Életadó közösségi hittantábor megvalósítása a Római Katolikus Plébánia közreműködésével.

A tábor időpontja: 2019. június 20-22

Megítélt összeg: 300.000 Ft


*****************************************************************************Szeptember 13-án vasárnap gitáros szentmise keretében, a hívek közössége a tanévkezdésről is megemlékezett. A szentmise végén Liga Konrád káplán atya, ünnepélyes áldásban részesítette a gyermekek iskolatáskáit. A hívek imáikkal kísérték a szentelést, kérve az Úr kegyelmét a tanévkezdéshez.
*****************************************************************************
A hevesi Keresztelő Szent János plébánia hívei és a filiális egyházközségek nevében is szeretettel köszöntjük főtisztelendő Liga Konrád káplán atyát. Egyházmegyénk Főpásztora augusztus elsejétől küldte hozzánk. Papi életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

Kívánjuk, hogy érezze jól magát köztünk!


Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében

 

2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.

Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

 

E g e r, 2020. május 16.     

Ternyák Csaba

egri érsek

 

*****************************************************************************

VIRÁGVASÁRNAPI SZENTMISE HEVES 2020. BELVÁROSI TEMPLOM*****************************************************************************

Hittanos gyermekek egy csoportja, karácsony előtt a betlehemezés hagyományát elevenítette fel.


*****************************************************************************

2018. október 28-án a Belvárosi Templomban gitáros szentmisén vettek részt a hevesi hittanosok, ahol István atya megáldotta a hittanórán készített rózsafüzéreket.

Déli harangszó Heves, Belvárosi templomKedves Barátaim!

Az Isteni Irgalmasság vasárnapjához közeledve teszem közzé Szent Fausztina nővér naplóját. Ma már majdnem mindnyájan rendelkezünk táblagéppel, vagy olyan okostelefonnal amely alkalmas ezen állományok olvasására. Rajta hát, szolgáljon mindannyiunk lelki épülésére!

faustina_nover_naploja.doc
faustina_nover_naploja.epub
„…Azt pedig különösen fontos belátni: önmaga és sokak

örök sorsát veszélyezteti, aki elutasítván ezen jeleket, másokat is

megakadályoz abban, hogy hallgassanak a hívó szóra...”

 

Megrendítő és félelmetes.

Szeretettel ajánlom mindenkinek: A Zsolt


Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (epub)

Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (doc)

Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (txt)


********************************************************

Segíts Istenem


Ne félj, mert megváltottalak


Mondjunk éneket örömmel

Bizakodjatok, jó az Úr

A béke napja közel


Déli harangszó Heves, Belvárosi templom
LELKIPÁSZTORAINK NÉVSORA ÉS FÉNYKÉPEI

TEMETŐI SZABÁLYZAT