FEBRUÁR

BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ JÉGBONTÓ HAVA

 

"...Megértem én már eleget,
ennél is zordabb teleket.
De olyat eddig sohasem,
hogy vége egyszer ne legyen."

 

/ Kányádi Sándor /

 GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Február 6.

Évközi 5. vasárnap

Mt 5,13-16. „Ti vagytok a föld sója, … ti vagytok a világ világossága. …jó tetteiteket látva magasztalják mennyei Atyátokat.” „A sötétségben felragyog világosságod.”(Iz 58,10.) Vannak emberek, akik épp olyannak látszanak, mint mások a szívükben mégis különböznek tőlük.  … Megtesznek mindent, amit tehetnek javulásuk érdekében, engedelmeskednek Istennek, uralkodnak önmagukon, lemondanak a világ dolgairól, de titokban teszik, mert Isten sugallja nekik, mert nem szeretik, ha tudnak róla. (Boldog Mewman) A vértanúk és hitvallók. A keresztény életeszmény a lehetetlenek ellenére is az isteni parancs marad: mindig tökéletesebbeknek kell lennünk! (W. Dirks) Tegyük egyre vonzóbbá mi is életünket!

Február 13.

Évközi 6. vasárnap

Mt 5, 17-37. „Én azt mondom nektek…” Jézus igaz lelkületet kíván követőitől. Felelőtlenség azt gondolni, mondani, - „az Isten ne szóljon bele életükbe,” ne parancsoljon! Közlekedési szabályok nélkül káosz lenne az utakon, egymást érnék a tragédiák. A „majd mi elrendezzük” elv önzések végeláthatatlanságát hozza. Az ember szabad akaratával képes uralkodni vágyain, szenvedélyein, melyek bűnre csábítják. „Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem engedélyt arra, hogy vétkezzék.” (Sirák 15, 20) A törvények mögött Isten atyai szeretete van, melyek segítenek egymásra figyelve élni! 

Február 20.

Évközi 7. vasárnap

Mt 5,38-48. „Szeressétek ellenségeiteket, …hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak.”(44)

Isten kiválasztott magának egy népet, és elvárta, hogy akarata szerint éljenek, cselekedjenek! Emlékeztette őket szolgaságukra és kiszolgáltatottságukra, hogy ne azt tegyék, amit velük tettek! Szeressenek minden idegent, rászorulót… „Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!” (Lev 19,18)  

Az evangélium és az Ószövetség szeretet parancsa összecsengő, emberek szűkítették le tartalmát.

„Uram, sokszor a minimum alatt vagyok, hisz még azokat sem szeretem, akik engem szeretnek. Pedig Te nagylelkű életre tanítasz minket, s felkínálod hozzá kegyelmedet.” Jézus saját személyes példájával ad új mércét, mintát a krisztusi embernek.  

Február 27.

Évközi 8. vasárnap

Mt 6,24-34. „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek… testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van.”Tegyünk különbséget a földi és az örök élet között, az evilági javakat ne tekintsük végső célnak. Ma sokan csak egy felé látnak, mintha csak az evilági létezne. Példát kaptunk a lemondást vállalni tudóktól: Assisi Szent Ferenc, mindent visszaadott apjának. – „Eddig a földön téged neveztelek atyámnak, ezentúl azonban bízvást mondhatom: Mi Atyánk; aki a mennyekben vagy akibe minden kincsem és egész reménységem helyeztem!...
A püspök ezt látva, az Isten emberének rendkívüli buzgalmán elcsodálkozott. Legott fölkelt és mint jámbor és jó ember, a rajta levő köpenyével takarta be őt. Majd meghagyta övéinek, hogy hozzanak elő valamit ruhátlansága elfödésére.” Cottolengo Szent József (+1842) pedig így tanította munkatársait: „A Gondviselésnek az a törvénye, hogy átlagos bizalomra a megszokott módon, a rendkívüli bizalomra rendkívüli módon válaszol.”

 

ÜNNEPEINK

Február 2.

Urunk bemutatásának ünnepe

Magyarországon Gyertyaszentelő Boldogasszony az ünnep neve, hiszen Mária mutatta be a világ világosságát a mennyei Atyának.


 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Házasság hete rendezvénysorozat

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. A Házasság hetét Magyarországon ebben az évben február 11. és 20. között tartják.

Várnai Péter:

Himnusz a családok évében

Családba jöttél Jézusunk, 
emberként egy lettél velünk.
Mária, József otthonát
gyermeki fényed tölti be.

Életet, példát élsz elénk,
lelkünk fiatal így marad.
A legfőbb gondunk ez legyen:
ajándékká hogy válhatunk.

Szülő-gyermek imáival
köszöni meg az életet.
A legtöbb amit adni tud
hitben öröm és szeretet.

Kiengesztelődött szívünk
egymás felé nyitott marad.
Őszintén újra kezdjük el
minden napunkat boldogan!

Hűséget, bizalmat, s reményt,
éltetjük egymás szent hitét.
Úgy őrizzük a hagyományt,
hogy átadjuk mint életet.

Szülőként gyermekek vagyunk,
ősz fejjel is ifjú szívünk.
Köszönjük gazdag életünk,
s azt mit belőle adhatunk.

Isteni léted örömét
hadd ünnepeljük szüntelen!
Háromság, örök Szeretet
minden családnak kútfeje. Ámen.

 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa – több ezer hívő örömére – nemrég bejelentette, hogy 2011. május 1-jén kerül sor elődje, II. János Pál pápa boldoggá avatására.

 

Honlap indult II. János Pál boldoggáavatásáról

A Római Egyházmegye elindította a II. János Pál pápa boldoggáavatásáról szóló honlapját. A weboldal, a Karol-Wojtyla.org hét nyelven tájékoztatja az olvasókat a május elsején esedékes boldoggáavatás hátteréről, a vele kapcsolatos új információkról.  Az  oldalon egy webkamerán át folyamatosan meg lehet tekinteni II. János Pál sírját, és 31 nyelven olvasható egy ima a közbenjárásáért. Azt is megtudhatjuk, hogy a május elsejei szertartás nyilvános lesz, és bárki ingyen, szabadon részt vehet rajta.

Sajnáljuk, hogy az előző számból kimaradt az Élő vizek forrása lelkiségi csoport munkája. A csoport tagjai heti rendszerességgel imádkoznak egyházközségünkért a betegekért az Oltáriszentség előtt és felvállaltak egy nagyon szép és nemes feladatot is: rendszeresen járnak az Idősek Otthonába a beteg és idős emberekkel beszélgetni és velük együtt imádkozni. Mindannyiunk nevében köszönjük az imát, Isten bőségesen árassza rájuk és munkájukra kegyelmét!

 

Mint azt már korábban is említettük, a Házas hétvégés csoport kezdeményezésére imalánc indult a magyar családokért. Egy Szent család kép jár körbe és egy imafüzet is kapcsolódik hozzá. Aki szeretne bekapcsolódni az imádságba jelentkezzen Szalai Józsefnél a plébánián.

 

Szép ajándékot kapott a napokban plébániánk, testvértelepülésünk Gyergyó-csomafalva egyik polgárától. Az elmúlt évben Hevesen vendégeskedő Székely Kálmán és felesége a plébániánkon talált szállásra. Nagyon jól érezték magukat az itt töltött néhány nap alatt és hálájuk jeleként készíttettek egy szép fa keresztet, melyet a  Plébánián helyezünk majd el.

Köszönjük mindannyiunk nevében!

 

Keresztelések: 

Ebben a hónapban nem volt.

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt.

Temetések: 

Kovács Istvánné  Dani Julianna, Bundri Sándor, Vallyon Jánosné  Balogh Gizella, Nagy Sándorné  Molnár Mária, Krupa Jánosné  Szabó Mária, Tóth Lászlóné  Magyar Gizella Éva