OKTÓBER

MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA

"Piroslik már a fákon a levél,

Süvölt köztök, süvölt az őszi szél,

Homályos a nap, a mező deres;

Pásztor, betyár meleg tanyát keres."

                                                                                                    /Petőfi Sándor/

 
GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Október 4.

Évközi 27. vasárnap

Mk.10,2-16 Isten tanítása a házasságról: a férfi és a nő egy test a házasságban, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza! Az együttélés csak ideiglenesen, nem véglegesen kapcsolja össze a párokat, ezért tilos. A felbonthatatlanság a házasság természete és Isten akarata. A házasságkötés nem „megérkezés”, hanem egy kiindulópont a családi életben.

Október 8.

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya

Lk.1,26-28 Szent Gellért püspök legendájából tudjuk, hogy ő sugallta szent István királynak az a nemes gondolatot, hogy országát a Szűz Anya oltalmába ajánlja. Ma is szükségünk van segítségére, közbenjárására Isten kegyelmeiért. Kérjük Istent, hogy ez az ünnep is gyarapítsa hitünket, erősítse akaratunkat, hogy megkaphassuk Isten ajándékát, az örök életet.

Október 11.

Évközi 28. vasárnap

Mk.10,17-30 Az Ószövetség jellemzője a törvény, az érdem vallás, hogy a törvény megtartásával megérdemlem az üdvösséget. Az Újszövetség a kegyelem vallása, azt jelenti, hogy Istentől ellenszolgáltatás nélkül kapom, ingyen, kegyelemből, ajándékba az üdvösséget, természetesen csak akkor, ha szabad a kezem, azaz semmi evilágihoz sem kötődöm és ha követem Jézust.

Október 18.

Évközi 29. vasárnap

Mk.10,35-45 Ősi vágy az emberben, hogy fölé kerekedjen a másiknak, az apostolokban is megvolt ez. Az ember akkor is bűnös marad, amikor „mindent” elhagyva Jézus nyomába lép. A dicsőséghez szorosan odatartozik, a szenvedés kelyhe és az önkéntes halál. Dicsőség nincsen életáldozat nélkül. Az odavezető út, a halálba vivő út. A dicsőség mégis isten ajándéka.

Október 25.

Évközi 30. vasárnap

Mk.10,46-52 Csodálatos, hogy mit kezdett a vak koldus a visszanyert látásával, követte Jézust, tanítványává lett. nem valami, nem hálapénzt adott neki, hanem magát ajándékozta Jézusnak. Mi hogyan állunk a látás terén? Jézus egy másik világot akar mutatni nekünk, ami csak a hit szemével látható, ami sokkal színesebb, szebb, jobb, időt állóbb, mint a földi. Miért ragaszkodunk lelki vakságunkhoz?

ÜNNEPEINK

Október 2.

Szent Őrzőangyalok

Az őrzőangyalok segítenek, kísérnek utunkon. Sokszor talán észre sem vesszük, máskor pedig egészen nyilvánvaló lesz. Legyünk mi is angyalai egymásnak. Keressük, hol és hogyan tudunk jót tenni a másik embernek. És örüljünk együtt a másik örömével, akkor is, ha nem veszi észre, ki volt az angyala az adott esetben. Az ünnep hódolat Istennel szemben aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre.

Október 7.

Rózsafüzér királynője

Hálaünnep, Mária közbenjárásáért, az Isten segítségéért. Máriával együtt újra meg akarjuk erősíteni az igent az Isten akaratára. A rózsafüzér imádságában pedig, Jézus életéről elmélkedve, Isten iránti szeretetünkben szeretnénk megerősödni.

Rózsafüzér…

Olyan, akár egy szent bilincs                     

Csodálkozva nézem

Ima közben épp úgy feszül

Mint bilincs a kézen.

 

Nagyanyám is így viselte

Kezén az olvasót

Bilincsbe vert kézzel

Ő is, az Isten rabja volt.

 

Rózsafüzért viselt mindig

S hogy elment egy szép napon

Rózsafüzér feszült kezén

A bús ravatalon.

 

Rózsafüzérrel anyám is

Szentkép elé hajolt

Bilincsbe vert kézzel

Ő is, az Isten rabja volt.

 

Engemet is így tanított

Rózsafüzért adott

Legyünk egész családunkkal

Szelíd Isten rabok.

 

Nagyanyám már tudja

Kik az igazi szabadok

Azért szabad Ő a Mennyben,

Mert Isten rabja volt.

                                       /Várkonyi István/

Október 8.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Szent István király felajánlása óta nagyasszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon.

Október 18.

Missziós vasárnap

Ezen a vasárnapon  ünnepeljük az egyház evangelizációs tevékenységének napját. A Szentatya a Jelenések könyvéből vett idézetet választotta ez évi üzenete címéül – „Fényében járnak a nemzetek” (Jel 21,24). XVI. Benedek pápa bevezetőjében az egyház küldetésének céljára emlékeztet: az evangélium fényével kell megvilágítani a népek a történelmen át Isten felé vezető útját. A pápa hangsúlyozza, hogy az egyháznak nem az a feladata, hogy hatalmának kiterjesztésén, megerősítésén dolgozzon, hanem hogy Krisztushoz, a világ üdvözítőjéhez vezesse az embereket. Az evangélium hirdetése legyen számunkra  olyan, mint Pál apostol számára volt: elsődleges és elkerülhetetlen kötelesség.

Amint tudjuk, a Szentatya, XVI. Benedek pápa, a 2009-2010-évet a papság évének nyilvánította, ehhez kapcsolódva szeretnénk megalapítani a Viennay Szent János Imakört. Ebben az időszakban különösen is fordítsuk figyelmünket pásztorainkra azzal, hogy mindennapi imánkba foglalunk a kispapok vagy az egyházi hierarchia bármely fokán álló papok vagy szerzetesek közül egyet. Ő is ember, és tudjuk, hogy milyen nagy szüksége van arra, hogy a hívek szeretetét megtapasztalhassa. Ő is ebben a világban él, sok küzdelem, megpróbáltatás és kísértés közepette. Mindennapi imánk (legalább 1 Miatyánk és 1 Üdvözlégy), vigaszt és erőt adhat neki hivatá-sában. Ezzel tudjuk megmutatni neki, hogy az Isten rajtunk keresztül is szereti őt; az Egyház által a papoknak szentelt évben ez lehet a legnagyobb ajándék, amit adhatunk. Akik szívügyüknek és feladatuknak érzik ezt a szándékot, azok jelentkezzenek a plébánián.

PLÉBÁNIAI HÍREK

Szeptember 12-én volt plébániánkon a jubileumi, 10. évfordulós Ifjúsági lelkinap. A vendég Dr. Kerényi Lajos atya volt, aki kivételes tehetségű előadásmódjával ragadja magához a fiatalság figyelmét. Az előadásain elhangzott szavait érdemes mindannyi-unknak megjegyezni, útravalóul elraktározni, hogy segítséget nyújtsanak a mai élet útvesztőiben. A fiatalok meghívását sokan elfogadták, voltak  résztvevők  Jászberényből, Jászapátiról, Tiszacsermelyből, Sátoraljaújhelyről. A lelkinap nagysikerű koncerttel zárult.

Mindenkinek köszönjük aki bármilyen segítséget nyújtott

                                                              a sikeres lebonyolításhoz! Isten fizesse meg!

 Szeptember 13-án meghitt, családias hangulatú búcsúi szentmise volt Alatkán. A misén nem csak helybéli lakosok vettek részt, hanem már a kialakult  hagyományhoz híven, Hevesről is érkeztek szép számmal hívek. A templom titulusa Kisboldogasszony, így tiszteletére a hevesi Máriás-lányok is eljöttek, ezzel is emelték az ünnep fényét. A mise végén a vendégszerető alatkaiak hálából a szép ünnepért, süteménnyel, üdítővel kínálták a vendégeket és kellemes beszélgetésre is sor került. Mindenkinek köszönjük e szép délutánt!

 
Szeptember 27-én, vasárnap a Ferences lelkiség pápai jóváhagyásának 800. évfordulója alkalmából rendezték meg idén, immáron harmadszor, a Hordozható Mária Szobrok Kárpát-medencei Találkozóját Gyöngyösön. A hagyo-mányossá vált találkozót a gyöngyösi ferences templomban a Fájdalmas Szűzanya búcsúnapjához kapcsolódóan szervezték meg. A találkozón több mint 60 erdélyi, magyarországi és szlovákiai településről mintegy 100 szoborral vonultak fel a hívek. Az ünnepen a hevesi Máriás-lányok is részt vettek sok hevesi katolikus testvérünk kíséretében.

 
Október hónapban a litániák este fél 6 órakor, szombaton és vasárnap a szentmise előtt fél órával kezdődnek.

 
Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön fél 10 órakor ünnepi szentmise lesz a templomban.

 
Október 25-én, vasárnap hajnalban egy órával visszaállítjuk az óráinkat, kezdetét veszi a téli időszámítás. Így a vasárnap esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.

Keresztelések: 

Tóth Ferenc, Mezei Bence, Gór Lia, Burai Rudolf Sebastian, Szedlák Csenge, Pikula Sára, Vámos Zsuzsanna Lenke, Lólé István György, Pataki Dorián László, Pataki Richárd Szabolcs.

Házasságkötések: 

Ebben a hónapban nem volt házasságkötés.

Temetések: 

özv. Pászthy Dezsőné Tóth Irén, özv. Nagy Lajosné Galambos Rozália