MÁRCIUS

 

MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA  TAVASZELŐ – KIKELET HAVA

Az elnevezés a latin Martius hónapnévből ered. Annyit tesz: Mars (isten) hava. Rómában az ősidőkben az év kezdő hónapja volt, megfelelően a medi-terráneumban elterjedt tavaszi napéj-egyenlőségi - évkezdési szokásnak.

 

„Virágos hant és véres rög felett

Már bontja zászlaját a kikelet.

Végig cikáz

A termő, zengő márciusi láz.”     

             /Juhász Gyula/

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 
Március 1.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Mk.1,12-15 Jézus vállalja az emberhez való hasonlóságot, a megkísértést is, de győztesen kerül ki. Miért? Nem engedi az emberi logika szintjére leszűkíteni a végtelen isteni bölcsességet. A kísértő szavára mindig az Isten szavával válaszol és úgy is érti a szavakat, ahogy az Isten akarja. A gonosz minket is megkísért. Jézus példájára válaszoljunk neki. „Nemcsak kenyérrel él az ember…” Maradjunk hűek Isten szavához.

Március 8.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Mk.9,2-10 Három apostollal ment csak fel Jézus a hegyre. Ők nagyobb feladatot kaptak, ezért jobban kellett megerősíteni hitüket is. A színeváltozáskor Illés és Mózes Jézussal, Jézus szenvedéséről beszéltek. A kereszt által jutunk el a húsvéti hitre. A szenvedő Jézusra is mondta az Atya, „ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok”. A színeváltozás egy elővételezett húsvéti megjelenés.

Március 15.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Jn.2,13-25 Jézus nagyon szerette a templomot, amikor tehette ott volt. A templom értékét Isten adja. A feltámadt Krisztus jelenléte szenteli meg templomainkat. Ő a templom szíve, középpontja. Rá kell elsősorban figyelnünk: a szentírás szavaira és az Oltáriszentségre. Istennel mindenütt találkozhatunk, de különleges módon a templomban, ezért is kell szentmisével megszentelni az Úr napját.

Március 22.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Jn.3,14-21 A rézkígyó a pusztában a választott nép tagjainak földi életét, a keresztre feszített Jézusra hittel történő felnézésünk a lelki életünket menti meg. A kereszt nem mélypontja, hanem csúcsa Jézus életének. Megdicsőülés, beteljesedés. Arra kapjuk az életünket, hogy odaadjuk. Isten szeret, ezért nem elveszteni, hanem örök élettel meg-jutalmazni akar minket.

Március 25.

Urunk születésének hírüladása

(Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepe

Lk.1,26-38 Isten ígérete beteljesedett, elkezdődött Jézus emberi élete. Megszólította Máriát, de ehhez az ő igenje is kellett. Mária elhitte a hihetetlent. Elfogadta Isten akaratát, eggyé vált vele. Példát ad arra, hogy mi is így tegyünk, kérjen bár nagy áldozatot tőlünk, vagy legyen emberileg felfoghatatlan számunkra az Isten tanítása.

Március 29.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Jn.12,20-33 Az emberek tudva vagy tudatlanul, a boldogságot, a szeretetet, vagyis az Istent keresik. Minden kor minden embere vágyik rá, hogy egyre többet lásson meg a nagy Titokból. Jézus ezért az óráért jött, élt. Nem a szenvedésért, a halálért, hanem a végsőkig tartó szeretetének megmutatásáért, a megváltásunkért. „Aki szereti életét elveszíti azt, aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre.”

 
MÁRCIUSI JELES NAPOK

 
Március 1.

„Hamvazószerda”

A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete, Jézus kereszthalálának, valamint az ezt megelőző, 40 napos böjtölési időszakának emlékére tartják.
Hamvazószerda idén február 25-ére esett. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a meg-ünneplésére. Hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

           A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. Előfordult, hogy a templomból hazatérők összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, hogy a fejfájás azokat is elkerülje. A hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap neve "semmihét",

          Ezt az időszakot különböző egyházi előírások, étkezési, mulatozási és szórakozási tilalmak jellemezték. Ilyenkor például nem tartottak esküvőket, valamint a lányok, asszonyok nem viseltek világos, vidám színű ruhákat. Mivel a böjt a bűnbánat gyakorlását jelenti, az egymással haragban levők ilyenkor igyekeznek kibékülni egymással. A hagyományőrző emberek ez alatt az idő alatt nem fogyasztanak semmiféle zsíros és húsos ételt; van, ahol még azokat az edényeket is elteszik, amikben máskülönben a húsokat készítik. Jellegzetes ételek böjt idején pl. a cibereleves, a kenyér, a hal, a növényi eledelek.

A vasárnapokat az egyház nem számítja böjti napnak, ezért a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.

Március 18., 19., 21.
Sándor, József, Benedek

Az egész magyar nyelvterületen közismert időjárási regula: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!” Sándor napját a zab és árpa és  a fehér bab vetőnapjának tartották, hogy jobb legyen a termés. A három jeles nap közül szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József napja. A gyermek Jézus gondviselőjének, Józsefnek az ünnepe. A  magyarok körében ez a nap ünnep volt, a tavasz első napjának ünnepe, munkatilalommal. Úgy tartották, hogy József-napkor mindenkinek meg kell fürdenie és tiszta fehérneműt vennie. A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot”

Március 25.

Gyümölcsoltó Boldogasszony,

Urunk Megtestesülésének hírüladása, egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma, hogy Szűz Mária, Jézus édesanyjává lett. Mária ünnepként tartjuk számon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a hírüladás rejtett eseményével kezdődött el. Az évszázados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mezők növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.

Nagyböjt

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánatot, a megtisztulást, az áldozatot és a könyörgést fejezi ki, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.  Kötelező a hústól való megtartóztatás nagyböjt péntekjein a betöltött 21 évtől. Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor vagy hústól való tartózkodással, vagy egyéb jócselekedettel tehetnek eleget a vallásukat gyakorlók a bűnbánati fegyelemnek.
        A Szentírás szerint negyven napig tartott Jézus Krisztus pusztai tartózkodása is, és Jónás próféta szintén negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.

PLÉBÁNIAI HÍREK

Nagy érdeklődésnek örvendve január 31-én zajlott le, immár 9. alkalommal a Házas hétvége Közössége szervezésében a Keresztény jótékonysági bál. E nagysikerű farsangi vigadalom, már hagyománnyá vált és kellemes színfoltja egyházközségünknek, városunknak.

 
Február 7-én, szombat délután 3 órakor, gyászmisét tartottunk, kedves erdélyi ismerősünk Máthé István emlékére, mely a temetés időpontjával egybe esett. Mivel a nagy távolság miatt nem tudtunk részt venni,  így fejeztük ki együttérzésünket a feleségének Anna néninek és a családnak. Örömmel vettük, hogy olyan testvéreink is eljöttek, akik közvetlenül nem ismerik a családot. Köszönjük a részvételt és a külön időpontban elmondott misét!

 
Február 14-én a Hevesi Cursillósok az erdőtelki cursillósokkal együtt a budapesti szent Imre templomban országos Ultreyan vettek részt. A találkozót szentmise, egyéni tanúságtételek és szeretet-vendégség tette gazdaggá. Mindannyian sok kegyelemmel gazdagodva tértek vissza erről az ünnepi napról.

 
Március 7-én de. 10-órakor ünnepi szentmise lesz a belvárosi templomban, a Máltai Szeretetszolgálat 2o éves évfordulója alkalmából. A szentmise főcelebránsa Nagy Krisztián az Egri Bazilika káplánja lesz, énekel a Hevesi Keresztelő Szent János Kórus.

A szentmise keretében avatunk új MMSZ tagokat, utána meghívott vendégek előadása, majd kis szeretetvendégség lesz a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

 
A március 15-i ünnep tiszteletére és a város meghívására ellátogat hozzánk a breganzei férfi kórus.

A vendégek fogadásában és vendég-látásában tevőlegesen is részt vesznek a Keresztelő Szent János Kórus tagjai. Az olasz vendégek hangversenyt is adnak, melyre mindenkit hívunk és várunk!

 
Szeretettel ajánljuk minden kedves testvérünk figyelmébe egyházközségünk új honlapját:

heves.plebania.hu

Ahol miserenddel, kép galériával és most nagyböjti elmélkedésekkel is várjuk!

 
Kereszteltek:

Februárban  nem volt keresztelés.

 
Elhunytak: Gór József, Bettembuk Józsefné Magyar Erzsébet, Kecskés Ferenc, özv. Bakos Istvánné Szalmási Etelka, özv. Kovács Pálné Makó Anna, özv. Kartali Kálmán, özv. Mészáros Istvánné Bettembuk Mária, özv. Besenyei Lajos