FEBRUÁR

 BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ JÉGBONTÓ HAVA

 
Latin szóból ered: februare=tisztulni, engesztelni. Ez volt az év 12. hónapja., Február az év második hónapja a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökőévekben pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a történelemben február 30-a. A 18. századi nyelvújítók a februárt az enyheges névre keresztelték át. A népi kalendáriumban Böjtelő hava néven szerepel. A január és a február volt az utolsó két hónap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Február nevét Februusról, a megtisztulás római istenéről kapta, illetve a hozzá kapcsolódó Februa ünnepről, amely február 13-15 között zajlott.

 

Sík Sándor: Februári napsugár

 
„ Az ablak sarkán nézd ezt a tenyérnyi

Csiklandozó napsugarat.

Hogy fészkelődik: hol tudna beférni

A fekete papír alatt.”

  

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

Február 1.

Évközi 4. vasárnap

Mk.1,21-28 Van akiket küld Jézus örömhírének továbbadására (azokat, akikben Szentlelke él és akik megmutatják iránta való szeretetüket azzal, hogy megtartják parancsait), van akinek megtiltja a róla való beszédet (akik a gonoszlélek szolgálatában, súlyos bűnben élnek). Az ilyeneknek mondja: „hallgass el”. Ahol Jézus megjelenik onnan a gonosz léleknek távoznia kell. Jézus a lelket és a testet is meg akarja gyógyítani.

Február 8.

Évközi 5. vasárnap

Mk.1,29-39 Jézus nemcsak hirdette a jó hírt, hanem helyet is készít az emberek szívében a jó hír számára, kiűzi onnan az isten-ellenes erőket, a gonosz lelket. A jó hír és a gonoszság nem fér meg egyszerre ugyanabban a szívben. Péter meggyó-gyított anyósa azonnal szolgált Jézusnak. Minden gyógyulásnak, gonosztól való megszabadulásnak a mások felé irányuló szolgálatba kell torkollnia.

Február 15.

Évközi 6. vasárnap

Mk.1,40-45 Élvezetekhez szokott világunkban a szenvedés felháborít, megbotránkoztat. Miértek tolulnak ajkunkra. miért éppen velem,miért egy ártatlan gyermekkel, miért engedi az Isten? A szeretet és a szenvedés is titok. A szeretet azért, mert Isten lényéből forrásozik, maga az Isten, a szenvedés azért, mert az távol áll Istentől, nem tőle jön. A biblia a szeretet titkát akarja nekünk feltárni és így némi világosság vetődik a szenvedés titkára is.

Február 22.

Évközi 7. vasárnap

Mk.2,1-12 A bűnök megbocsájtása csakis isteni hatalommal történhet. Ezt a hatalmat adta át Jézus az egyháznak a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében. Ma pszihológusokhoz fordulnak a lelki beteg emberek, mert szabadulni akarnak a bűntudatuktól. pedig a lelkek orvosokhoz Jézushoz és helyetteseihez, a papokhoz kellene fordulni hittel és bűnbánattal. Akkor megkapnák a lelki békéjüket.

 
FEBRUÁRI JELES NAPOK

 
Február 2.

(Urunk bemutatása)

február 2. -ajánlott ünnep

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja:

Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapanté (= találkozó) néven már a IV. században megtartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.
A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba a "népek megvilágosítására" szolgáló igazi Fényt. A templomokban ezen a napon szentelik a gyertyát, melynek a keresztény ember életében, ünnepekhez kötődő szokásaiban kiemelt szerepe van. Európában a gyertyaszentelés szokása a XII. század folyamán terjedt el. A szentelt gyertya Krisztust jelképezi. Az újszülött mellett a keresztelésig gyertyát égettek, de szintén a betegek illetve a halott mellett is. Nagyobb ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor ezt a gyertyát gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy vihar alkalmával is meg kell gyújtani, távol tartja a villámcsapást és a jégverést. Ismert időjárásjóslás kötődik ehhez a naphoz. Ha süt a nap, a medve előjőve barlangjából meglátja az árnyékát, ezért visszamegy, és még hosszú lesz a tél. Ha viszont rossz idő van, nem tart már sokáig a hideg.

Február 3.

Szent Balázs püspök napja.

Balázs a torokbetegségek ellen védő szent, a legenda szerint megmentett egy halszálkát nyelt fiút. Mivel Magyarországon még a XX. század első felében is - a védőoltás bevezetéséig - rettegett és sok áldozatot követelő betegség volt a diftéria, más néven torokgyík, érthető, hogy ennek a szentnek komoly kultusza alakult ki. A balázsolás alkalmával a katolikusoknál a pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe, és könyörgő imát mond érte.

 
  -Az ökumenikus imahét meghirdetésével lezárult a Biblia éve, de nem ér véget a keresztény ember kapcsolata Istennek írásba foglalt szavával. Legyen ezután is mindennapi lelki olvasmányunk a Szentírás, legyen eligazítónk a mindennapokban és legyen vigaszunk, erőnk minden dolgunkban.

 

Ha a Biblia lenne a mobilom…

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele Kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész  Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

 

Sürgős hívószámok:

Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!

Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt! Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et! Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et! Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et! Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et! Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at! Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et! Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et! Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et! Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!

Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at! Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt! Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

 
Itt a farsang:

 
A farsang neve a német „fasen” vagy „fasel” szóból származik, amely pajkosságot, mesélést jelent. A vígságnak ez az id
őszaka vízkereszttől hamvazó-szerdáig tart, az előző nap a „húshagyó kedd”. A farsang hazája Olaszország, ahol egy régi római pogány ünnep volt ebben az időszakban. A különböző országokban Különbözőek a farsangi szokások. Olaszországban a karneválon tengeri hajót ábrázoló kocsi után vonulnak fel, ezen kívül Rómában híres a farsangi lóverseny; Párizsban az ún. „kövérökör” álarcosok után vonul a vidámsereg körül a városban; Spanyolországban rendkívül fényes álarcos felvonulások vannak; Németországban húshagyó keddet a „bolondok keddjének” nevezték el a vidám pajkosságról. Tulajdonképpen a húshagyó kedd a farsangi mulatságok csúcspontja. Nálunk sült húst és fánkot készítenek. Vidékenként a hamvazó-szerdát követő napot „kövér csütörtöknek” nevezik, mert ekkor fogyasztják el a keddi maradékokat. A húshagyó keddi mulatsággal véget ér a báli időszak, s igyekezzünk ezt mi is figyelembe venni, annál is inkább, mert manapság sok bál idejét nagyböjti időre teszik, nem véve figyelembe az egyházi időszak váltását, s a Húsvétra való méltó felkészülés idejét.

  

PLÉBÁNIAI HÍREK

Egyházközségünkben lezajlott az ökumenikus imahét.  Január 23-án, pénteken református testvéreinknél Nagy István esperes, plébános atya hirdetett igét, 25-én vasárnap pedig nálunk, katolikusoknál a belvárosi templomban imádkoztunk a Krisztus-hívők egységéért. Igét hirdetett Mészáros Ildikó nagytiszteletű asszony. A közös imádkozások után, mindkét alkalommal jó hangulatú, szeretetteljes beszélgetésre, vendéglátásra került sor, melyen szép számmal vettek részt híveink. Köszönjük szépen mindenkinek minden segítségét, aki munkájával  vagy  adományával a szeretetvendégség megrendezéséhez hozzájárult.

Az imanyolcadot első alkalommal 1908-ban az egyesült államokbeli Graymoorban Paul Wattson anglikán pap szervezte meg, úgy választva a dátumot – január 18–25. –, hogy az imádságok egybeessenek Szent Péter székfoglalása és Szent Pál megtérése ünnepével.

 
Február 1-jén
, vasárnap, a 8 órakor kezdődő Szentmisén gyertyaszentelés lesz, hozzunk magunkkal a templomba gyertyát.

 
Február 8-án
vasárnap pedig Balázs áldás lesz.

A Balázs áldás nagy előnye az, hogy minden jó szándékú ember részesülhet benne, még olyan is, aki talán ki van zárva a szentségek vételéből, a szentelmények által mégis kapcsolatban lehet az egyházzal.

 
A farsangi időszak február 24-ig tart.

Február 25. már hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Hamvazkodás.

Nagyböjt péntekjein és hamvazó-szerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött tizennegyedik évtől kezdve.

Szigorú böjt csak kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. A böjti előírás betöltött

huszonegyedik évtől megkezdett hatvan éves korig tart.

A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt.

 

Mostanában minden nap halljuk, és nem csak halljuk érezzük is, hogy válság van.

A Szentatya ezt mondta 2009. első napján:

„A válságot az evangéliumi és egyetemes értékekkel, a mértékletességgel és szolidaritással küzdhetjük le.”

Ne feledjük szavait!

 

Kereszteltek: januárban nem volt.

 

Elhunytak: özv.Harnos Jánosné Benke Mária,özv.Péter Imréné Besenyei Verona, özv.Ficsór Jánosné Gyarmati Mária, Besenyei Ferenc, özv.Szabó Lajos, Molnár Kiara, Pintér László, Szabó Mária, özv.Kálmán Lajos, özv.Viktor Lajos, Obercián János, özv.Kőmüves Istvánné Bettembuk Mária