DECEMBER

TÉLELŐ (ÁLOM HAVA)

SZENTKARÁCSONY HAVA

 A Romulus által beosztott római év tizedik hónapja volt (decem). Mikor Numa a januárral és februárral megtoldva tizenkét hónapot csinált, akkor december a végére szorult az évnek. Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhítatos szívek örömnapjaiból állnak. 21-ével kezdődik csillagászatilag a tél.

 „Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

    /Wass Albert/

 
GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 
November 30.

Advent 1. vasárnapja

Mk. 13,33-37Új egyházi évet kezdünk a mai napon. A jellegzetes hívő és keresztény magatartás advent idején a reményteljes várakozás, a tudatos és imádságos virrasztás és legfőképp az öröm, mely már eltölti szívünket az Úr, a Messiás eljövetele miatt. Advent emlékeztet, hogy útban vagyunk az örök haza felé, Isten vár bennünket. Utunk Jézus Krisztus.

 
December 7.

Advent 2. vasárnapja

Mk.1.1-8 A puszta a víz hiánya miatt lesz puszta. A léleknek is szüksége van „vízre” és ez a szeretet. A léleknek Istenre van szüksége. Az emberi lélek tápláléka az Isten. Az embervilág akkor lesz pusztává, ha nincsen benne szeretet. Nagy ütemben folyik az embervilág el sivatagosodása. Törekedjünk megállítani, megfordítani ezt azzal, hogy készítsük elő az Úr útját, a szeretet útját!

 

December 8.

A Boldogságos Szűz

szeplőtelen fogantatásának ünnepe

Lk.1,26-38 Mária léte első pillanatától mentes volt az áteredő bűntől, de nemcsak ettől, hanem egész életében egyetlen személyes bűnt sem követett el és Istentől megkapott minden kegyelmet, ami előfeltétele bűntelenségének. Isten szeretete bevonta Máriát szerető életáramába, teljesen átitatta Mária lényét, betöltötte őt. Isten Márián keresztül vált foghatóvá.

December 14.

Advent 3. vasárnapja

Jn.1,6-8 és 19-28 Keresztelő szent János tudta magáról, hogy ő ki. Mi is keressük meg az igazságot, hogy kik vagyunk valójában. Szeretünk nagyokat gondolni magunkról. Összekeverjük a vágyainkat, az elképzeléseinket a valósággal. Keresztelő szent János alázatos és igaz ember volt. Nem akarta, hogy többre tartsák, mint ami, nem akarta elvonni az emberek figyelmét Jézusról, sőt igazi útkészítőként Jézushoz akarta vezetni öket.

December 21.

Advent 4. vasárnapja

Lk.1,26-38 Mária az angyal szavára rögtön készen volt az igennel, nem töprengett, nem fontolgatott, hiszen szerette, vágyta a Messiást. ha felnézünk Máriára mi is kimondjuk vele együtt ezt az életet formáló, üdvösséget hozó igent. Igent kell mondanunk elesettségünkre, mert csak az látja a megváltás nagyszerűségét, aki azt is látja, hogy mi lett volna nélküle, az örök halál, a kárhozat. de Isten öröktől fogva és mindig szeret minket.

 
December 25.

Karácsony ünnepe

Jn.1,1-18 Jézus születésének felidézése több mint emlékezés. A kegyelem által újra átélhetjük azt az örömet, amit a Messiás világra jöttével Isten egykor nekünk ajándékozott. Értünk és az üdvösségünkért történt a Fiú emberré levése. De mi sajnos nem fogadtuk be őt akkor sem és most sem. Pedig akik befogadják azokat istengyermekséggel, majd mennyországgal ajándékozza meg. Kérjük Istentől a karácsony igazi kegyelmét, örömét.

December 28.

Szent Család vasárnapja

Lk.2,22-40 A család az élet és a szeretet bölcsője, szentélye. Isten éppen a szülőket engedi be leginkább az Ő munkájába. Isten a szülőkön keresztül akar szeretni. A szülőknek meg kell mutatniuk Isten atyai szeretetét, hosszan tűrését, irgalmasságát és anyai gyöngédségét gyermekeik felé. Mi pedig mindig lássunk túl a szüleinken, vegyük észre Istent.

 
DECEMBERI JELES NAPOK

 
ADVENT

Az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészületek időszaka. A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Kezdete a Szent András napját (nov. 30.) követő vasárnap előestéje. Eredete az V-VI. Századra nyúlik vissza, s az első időszakban háromnapos böjttel volt összekötve.

 
December 6. Szent Miklós napja

 
Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője, csak a XIX. században került be a köznyelvbe. Az ország egyes területein szokás volt a mikulásjárás, amely eredetileg középkori diákszokás volt. A falvakban a XX. század első évtizedeiben városi hatásra terjedt el az ajándékozás szokása.

Myrai avagy Barii Szent Miklós a keleti egyház egyik fő szentje, a gyermekek Mikulása, (Télapója, Karácsony Apója). Ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon.

 
KARÁCSONY

 
Krisztus születésének megünnepléséről első adatokkal a IV. században találkozunk. Niceai János püspök szerint I. Gyula pápa alatt kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább. December 25-e a téli napforduló, az ókori hitvilágban - a Mithras kultuszban - a nap újjászületésének (Dies natalis solis invicti) ünnepe volt. A középkorban a karácsonnyal kezdődött az újesztendő.

 
December 24.

Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja

Az adventi időszak utolsó napja. A karácsonyfa-állítást először Elzászban jegyezték fel a XVII. században. A XVIII. századtól már mint protestáns családi szokás terjedt el a német területen. A XIX. századtól a világ számos országában meghonosodott a karácsonyfa-állítás. Hazánkban a XIX. század első felében jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári körökben. Először Brunszvik Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát. A század második felében a társadalom többi rétegénél is elterjedt. Magyarországon a karácsonyfa elterjedése előtt termőágakat állítottak, ezeket rozmaring-, nyárfa-, kökényágakból készítették. Gerendára, vagy a szobasarokba függesztették, olykor a koronájával lefelé. A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori előzménye a római újévi ajándék a strena, amelyet Kalendae Januriae (január 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak. A német protestantizmus a XVII. századtól családi ünneppé tette a karácsonyt, s ettől kezdve az ajándékozás főleg családi körben jutott jelentőséghez.

 
December 25. Karácsony napja

 
A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe volt. Ez a nap munkatilalommal járt. Csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Tilos volt ezen a napon a kölcsönkérés és kölcsönadás, mert kivitték volna a szerencsét.

 

Kegyelmekben gazdag békés karácsonyt és Istentől megáldott boldog új évet kívánunk városunk minden lakójának!

a szerkesztők

 
PLÉBÁNIAI HÍREK

 
Az adventi idő kezdetével megkezdődnek a roráte misék templomunkban. Hétfőtől péntekig reggel 6 órától lesznek ezek a szentmisék. Szerdánként Újtelepen is lesznek 6 órakor roráte szentmisék.

 

Az utóbbi években, egyházközségünkben Kléczné Margitka néninek és Fekete Istvánnak köszönhetően felelevenedett a Szent Család-járás. Így lesz ez az idén is, melybe szeretnénk, ha minél többen bekapcsolódnának.

 

A Szent Család-járás (vagy szállás-keresés, Szent Család-kilenced) a karácsony vigíliáját közvetlenül megelőző időszak egyik legfiatalabb szokása az adventi várakozás ünnepélyesebbé tételét szolgálja, lelkileg készíti elő az ünnepet. Bálint Sándor szerint e szokás a 20. század elején bontakozott ki minden bizonnyal lelkipásztori kezdeményezésre. "December 15-től 24-ig több szálláskereső csoport is járt egy-egy faluban, többnyire asszonyok, akik egy előimádkozó vezetésével indultak el, majd naponta más-más csoporttag házát keresték fel. A háborút követő évtizedekben többnyire elfogytak a csoportok, s a tiltás miatt több faluban el is halt e szokás. Vannak azonban helyek, ahol máig gyakorolják. A szokás liturgiája: a szálláskereső asszonyok a befogadó családnál az asztalon előkészített alkalmi házi oltáron elhelyezik a Szent Család képét, majd az asztalt körbeülve először a Szent Család minden tagjához külön imádkoznak. Ezután Mária-litániák következnek, valamint az örvendetes rózsafüzér elimádkozása s Mária-antifónák éneklése.

 

Advent minden vasárnapján délután 5 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra kerül sor a Városháza előtt, a város adventi koszorúján. Vegyünk részt e szép és bensőséges ünnepségen, melyen a nem templomba járó emberek is részesülhetnek a karácsony várás szeretetteljes hangulatából. (Az első gyertyagyújtás november 30-án lesz).

 

December 7-én az Újtelepi templomban, a 11 órás misén a felnőtt kórus énekel. December 20-án du. 5 órakor Karácsonyi hangversenyt ad a Keresztelő Szent János Kórus és a gyermekkórus a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kereszteltek: Szekeres Tamás, Tóth Zsombor és Balogh Adrián

Elhunytak: Pászthy Katalin, Kovács Ferencné Balog Emilia, Kovács Józsefné Antal Erzsébet  Víg Róza és Oláh Zoltán