OKTÓBER

MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVETŐ HAVA

 
         Hónapunk neve a latin October, „Nyolcadik” hónapnévből ered, mivelhogy a régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik hónapja. Egyedül Domitianus császár tett kísérletet a név megváltoztatására, amennyiben önma-gáról neveztette el. Rossz császár volt, a „domiciánus” hónapnév nem kellett senkinek. Róma októberi ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei. A földműves, a halász, a hajós és a katona a márciustól októberig tartó nyárias időszakban volt aktív.


GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 
Október 5.

Évközi 27. vasárnap

Mt. 21,33-43 A példabeszédből láthatjuk, hogy előbb-utóbb hova vezet, ha Isten országában nem fiakként (ajándékért, örökségért), hanem béresként (bérért) dolgozunk. A béres életének nagy kísértése a kapzsiság, hogy egyre több haszna legyen és hogy függetlenítse magát a gazdától. Béresekből akarjunk fiakká válni Isten terve szerint. Ha nem fogadjuk és tesszük is meg ezt, Isten terve akkor is megvalósul, csak nem velünk, hanem másokkal.

Október 12.

Évközi 28. vasárnap

Mt. 22,1-14 Ha a munkánk öncélúvá válik, akkor előbb-utóbb nem fogunk ráérni hogy ünnepeljünk, Istennel, pedig Ő erre hív. Nagy örömhír a mai evangéliumban, hogy Isten a nemhivatalosakat is, mindenkit hív. Nem vár semmit, csak hogy fogadjuk el meghívását, az üdvösséget. Választanunk kell evilág ajándékai és Isten  ajándékai között. Ha elutasítjuk az Ajándékozót, akkor a szeretetre haraggal válaszolunk. Azt is tudnunk kell, hogy magában a meghívás elfogadása még nem jelent üdvösséget, Szükséges mennyegzői ruha is!

Október 19.

Évközi 29. vasárnap

Missziós vasárnap

Mt. 22,15-21       Jézust kelepcébe akarják csalni, van ez így ma is, az Ő igazi követőivel. Isten és a császár, a hit és a politika két külön valóság. Nem jó, ha a vallás magába vonja a pusztán világi feladatokat, de az sem, ha a politika diktatúrává válik. Arányosan kell érvényesülnie a kettőnek. Nem lehet őket egymás fölé helyezni, sem összekeverni. A császárnak akkor lehet ellentmondani, ha többet kér annál, mint ami neki jár, vagyis az isteni elismerést.

Október 26.

Évközi 30. vasárnap

Mt. 22,34-40 Újabb megkísértés, a Kísértő nem fárad bele ebbe. Jézusnak nem volt kétséges, hogy Isten mindenek fölött a legfontosabb. De Jézus a felebarát szeretetét is erre a szintre helyezi. A felebaráti szeretetet az istenszeretetünk fokmérőjévé, gyakorlati mutatósává tette. Kiindulópont az Isten teljes szeretete, a felebaráti szeretetünket is ez alapozza meg. A kétféle szeretet, ha igazán szeretet és nem csak érzelem, akkor erősítik egymást.

 
OKTÓBERI JELES NAPOK

 
Október 4.

Assisi Szent Ferenc napja

1181-ben született Assisiben. A ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet hirdette Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág mindaddig, míg a csirkék ki nem kelnek, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól.

Október 7.

Rózsafüzér királynője

Isten kiválasztott, hogy hirdessem

Fiát a pogányoknak

ÜDVÖZLÉGY, RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE, MÁRIA!

 1572-ben a keresztény seregek szemben állnak a hatalmas túlerővel rendelkező török seregekkel a lepantói öbölben, Görögországban. Miként a tűzhányók ontják állandóan a lávát, úgy küldi a török állandóan az újabb és újabb seregeket utánpótlásul. Ha győznek szabad az út előttük és vége a kereszténységnek. A keresztény seregek erejüket megfeszítve küzdenek. Mégis, úgy látszik, hogy minden elveszett. A kereszténység atyja Rómában V. szent Piusz pápa bíborosaival, főpapjaival együtt imádkozik és kéri: ”Szűzanya Mária, Mária jó Anyánk segítsd győzelemre a keresztény seregeket!”

Nem hiába ostromolták az eget. Szűz Mária győzelemre segítette a keresztény zászlókat. A török elbukott, a kereszténység győzött. A rózsafüzér imádkozása juttatta győzelemre. V. Szent Piusz pápa ennek emlékére elrendelte, hogy minden év október első vasárnapja a Boldogságos Szűz Máriának, a legszentebb rózsafüzér Királynéjának legyen szentelve.

Október 8.

Magyarok nagyasszonya /Fő ünnep/

Anyja vagyok én a szép szeretetnek

Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896). A liberális nemzetállamra jellemző ünnepi törvénycikk nem említi az oltalmazó Nagyasszony nevét.

A Regnum Marianum barokk világában a Napba öltözött Asszony ábrázolásából bontakozik ki a Patróna Hungariae jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a Magyar Szent Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül. Mindenütt az egész keresztény világ, akármely szükségnek idején, együtt említi a Jézus nevét a Mária nevével, de főképpen apostoli magyar hazánkban a régi magyarokban forrott ez a Mária szent nevéhez való buzgóság. Ezek említették s kiáltották szükségnek idején a Jézus nevével a Mária szent nevét. Ezeknél dicsőíttetett a Mária szent neve a Jézus nevével.

 PLÉBÁNIAI HÍREK

 
Röviden az elmúlt időszak eseményeiből:

 
Szeptember 12-én Alatkán, Kisboldog-asszony tiszteletére búcsúi Szentmise volt, melyen szép számmal vettek részt hevesi hívek is. A lélekemelő Szentmisét Dr. Gál József atya celebrálta, melyre eljöttek a hordozható Máriával a „Máriáslányok” és szép számmal az alatkai hívek is. A Szentmise után agapéval zárult e szép ünnep.

      Itt mondunk köszönetet Lányi József cursillós testvérünknek, aki szeretettel törődik az alatkai hívek vallásos életével,és segítségére volt a búcsúi ünnep megszervezésének. Meg kell még említenünk, hogy  fáradhatatlanul tevékenykedik az egyházi és városi rendezvények koordinálásában is. Köszönjük!

 

Szeptember 20-án, immár kilencedik alkalommal rendeztük meg Hevesen az Ifjúsági Lelki Napot.

A vendégek érkezése 9 órától kezdődött, és fél 11-re, a szentmise kezdetére már a plébánia közösségi termében elhelyezett székek mind foglaltak voltak. A szentmise főcelebránsa, Bukovenszki Zoltán „egykori” hevesi káplán atya volt. A szentmise alatt tartotta meg előadását Juhász János hidvégardói plébános atya, „Pál az élő evangélium” címmel. Ez volt a lelki napunk mottója. Az előadás egyik fő gondolata, hogy nem elég csak az eszünkkel tudnunk Isten tanítását, hanem kell a megtérésünk is Istenhez és kellenek a tetteink is, amelyek azonosak az Isten tanításával.

A szentmise végeztével, a lelki táplálék után, testi táplálékot (szendvicseket) is kaptak a jelenlevők. Ezután kiscsoportos beszélgetésekben elmélyíthették magukban a hallottakat és jobban megismerhették egymást. 4 csoportban folyt a beszélgetés. Ennek befejezése után választási lehetőség volt, hogy bibliai vetélkedőben, vagy kézműves foglalkozásban akar valaki részt venni. Mind a kettőre lettek vállalkozók. Jó egy óra múlva Bihari Gellért debreceni parodista szórakoztatta a jelenlevőket, utána pedig önmagáról is mondott egy pár mondatot. A nap bezárása pedig a Baráti Kör koncertje volt, akik megzenésített verseket, népdalfeldolgozásokat adtak elő és műsoruk utolsó részében táncházat csináltak. Jó hangulatban fejeződött be a nap. Megköszönjük Istennek, hogy ezen a napon 19 községből, városból (Pély, Felcsút, Miskolc, Alsózsolca, Jászapáti, Sajóvámos, Heves, Hernádkak, Bőcs, Budapest, Győr, Füzesabony, Tiszakeszi, Tiszatarján, Szendrő, Jászberény, Hevesvezekény, Debrecen, Mezőkövesd) voltak itt az Úr nevében, szeretetben és örömben.

 

Október hónapban hétfőtől-péntekig, minden este 17.30-tól, szombaton és vasárnap mise előtt 18 órától, Újtelepen 16 órakor, a Rózsafüzért imádkozzuk.

 

Október 23-án, a Nemzeti ünnepen, du. 4 órakor ünnepi szentmise lesz, melyre a katolikus hívek mellett meghívjuk a református egyházközség vezetőit és tagjait és  városunk vezetőit is.

 

Minden héten, csütörtökön, este 6 órakor Biblia órát tartunk a plébánián. A Szentírás ismerete elengedhetetlenül fontos a vallásos ember számára, ezért mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 

A szülök, és nagyszülők figyelmébe ajánljuk, hogy a hittanórák rendjét kifüggesztettük templomunkban, és az iskolákban is! Gyermekeink vallásos nevelése fontos, kérjük, buzdítsák szeretettel gyermekeiket, unokáikat a hittanra való járásra! Azok a 3. vagy 7. osztály feletti gyerekek, akik mostantól az iskolai év folyamán rendszeresen járnak hittanra és szentmisére és felkészülnek a szentségek vételére, azok a tanév vége felé elsőáldozók lehetnek, ill. bérmálkozhatnak. Segítsük a szentségek vételéhez gyerekeinket!

 

Kereszteltek: Maksa Klaudia, Szabados Dániel, Mészáros Dávid, Mészáros Erzsébet Dorina, Balogh Virág

 

Elhunytak: Nyeste János, Gál Jánosné Juhász Julianna, Kállai Miklósné Horváth Tünde, Bartusz Jánosné Laboda Anna Mária, Bakó Ferenc, Konkoly Béláné Baranyi Gizella.