SZEPTEMBER

SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – FÖLDANYA HAVA

 

„Ránk tör észrevétlen újra egy ősz, nézzed,

bomlik a fák kontya, zokognak a bokrok,

a sárga szőlőhegy illata leömlik

a völgybe s emeli, hajtja újra szívünk!”

Illyés Gyula: Nyárutó

 (részlet)

 

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem” = hét), s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi Rómában, ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be.

A hónap régi magyar nevei: Mérleg hava, Szent Mihály hava. Az előbbi a Mérleg jegy szeptember utolsó dekádjában kezdődő uralmára utal (időszámításunk kezdetéig az őszpont a Mérleg csillagképbe esett), Szent Mihály arkangyal viszont a szeptember utolsó, és a Mérleg első dekádjának legrangosabb szentje.

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Szeptember 7

Évközi 23. vasárnap

Mt. 18,15-20 Ha igazságtalanságot vagy szeretetlenséget tapasztalunk, megtorlás helyett inkább a kiengesztelődés előmozdítására törekedjünk. A hibát számon kérhetjük, de a jóakarat és a segítő szándék ne szenvedjen kárt. Védhetjük az Egyház békéjét úgy is, hogy kizárunk tagot belőle, de ne feledjünk el imádkozni érte és visszavárni a megtévedt testvért.

Szeptember 14

Évközi 24. vasárnap

Mt. 18,21-35 Amegbocsátás nem könnyű. De ha őszintén has őszintén önmagunkba nézünk, megláthatjuk hibáinkat és átérezhetjük bűnösségünket, így már nem fog más hibája olyan megbocsáthatatlannak tűnni számunkra. Az ember a maga erejéből nem képes megbocsátani ezért előtte átélteti Isten velünk, hogy Ő milyen irgalmas.

Szeptember 21

Évközi 25. vasárnap

Mt. 20,1-16 Atörténet főszereplője Isten jósága, mely mindenkire kiárad. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert Ő maga a Jó, a Szeretet. A Szeretet többet ér az igazságnál és a törvénynél is. Üdvözítésünk nem az igazság törvénye, hanem a szeretet törvénye szerint történik. Ez a mi reménységünk és szerencsénk.

 

Szeptember 28

Évközi 26. vasárnap

Szentírás vasárnapja

Mt.21,28-32 Két fiú, kétféle engedel-messég. Egyik igent mond a törvény betűjére, másik megtartja a törvény szellemét. Az az eszményi, legteljesebb engedelmesség, ha valaki mindkettőt megtartja. Erre példát Jézus élete ad, benne megtestesült a szeretet törvénye.

 
SZEPTEMBERI JELES NAPOK

 
Szeptember 8.

Kisasszony napja,

Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap. A hívő asszonyok kimentek a szabadba napfelkeltét várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő napban megláthatja Máriát. Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, "az Úristen szentelje meg".

Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak.

Szeptember 12.

Szűz Mária neve napja.

A Szűzanya neve napjára való emlékezés sokszor "elsikkad" Kisboldogasszony ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűzanyát a keresztnevén. (Most segíts meg Mária...)

Szeptember 15.

Hétfájdalmú Szűzanya napja.

Mária anyai fájdalmára- melyet megfeszített fia halálát látván érzett - emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária siralom is erre utal. A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűzanyának.

Szeptember 21.

Máté apostol és evangélista napja.

Egyes vidékeken Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfiak munkája volt, melyhez különféle rituálék kötődnek. A vetőmagot megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába öltöztek, így mentek ki a földekre. Egyes vidékeken a magvető a nyelve alá három búzaszemet tett, és a művelet közben nem volt szabad beszélnie. Miután a vetést elvégezték,a vetőabroszt (ami gyakorta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagyra nőjön a gabona.

Szeptember 29.

Szent Mihály arkangyal ünnepe.

A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják. Ezzel függ össze a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is.

Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott (november 25.)

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja.

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

A Biblia az örök tankönyv. soraiból az örökké élő Jézus Krisztus szól hozzám. A megtestesült ige mutatja az utat, elvezet az örök „Igazságra”. Éltető forrásom, betartva tanítását juthatok el az örök életre. Növeli hitemet, „Hiszek Uram, segíts hitetlenségemben”.

         A megpróbáltatások során reményt ad. Megtanít arra, hogy gyarló ember létemre, tudjak megbocsátani, szeretni minden embert és senkire sem haragudni. Életem során azt vallottam, hogy van Isten, de ez számomra ésszel felfoghatatlan volt. Mára felfoghatóvá vált: Isten nevemen szólított!    

                               ( 62 éves nő )

 

Továbbra is /egész évben/ várjuk gondolataikat, élményeiket a Bibliáról,

 a Biblia év jegyében!

 

Megkérdezzük híveinket, hogy:

    1. Mit jelent Önnek a biblia?

    2. Milyen gyakran fogja a kezébe?

 

Gondolatait egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, -nő,- gyermek, -megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tegye bele!

PLÉBÁNIAI HÍREK

 Egyházközségünk a Szent István napi ünnepségsorozatra meghívta a gyergyócsomafalvi lelkipásztorokat és keresztőröket. Meghívásunkat elfogadva 18-án érkezett városunkba a 7 fős delegáció, melynek tagja volt a káplán és a polgármester is, egyben, mint keresztőr.

Nagy örömünkre szolgált, hogy eljött hozzánk a sok hevesi által, már régről ismert Máthé Anna néni is, aki már sokunkat látott vendégül Erdélyben.

A vendégeket a plébánia épületében szállásoltuk el.

         Egy napi program keretében más testvérváros delegáltjaival és városunk vezetőivel együtt ellátogattak az egri Szemináriumba, a Zöldkastélyba és az azóta felszentelésre került haranglábhoz is. A kirándulásról visszatérve megnyitásra került az Egyháztörténeti Vizitáció című kiállítás a plébánia nagytermében. Ficzek László érseki igazgató megnyitója után Csáki Zsigmond úr városunk polgármestere mondott köszöntőt. A kiállított tárgyakat Gyimesiné Gömöri Ilona mutatta be a szép számban összegyűlt érdeklődőnek.

      A kiállítás megtekintése után minden testvérváros küldöttét és a városvezetőket a plébánia udvarán láttuk vendégül vacsorára.

         Az ízletes vacsora elkészítését Nagyné Margitka néninek, ö. Sinkovics Jánosné Marika néninek,  Perlakiné Marikának, id. Balázs Ferencnek és Ferencnének, Erzsikének köszönhetjük.

Az előkészületekben nagy szerepet vállaltak a Cursillósok és ” Szentlelkes” lelkiségi csoport tagjai.

         Mindenkinek nagyon köszönjük, aki bármilyen formában segítségére volt e jól sikerült vacsora

megrendezésében!

        Az ünnepségsorozat fénypontja az ünnepi Szentmise volt, melyet T. Gödri István csomafalvi káplán mutatott be, melyben megáldotta az „Új kenyeret”. A mise ünnepélyességét emelte a keresztőrök jelenléte az oltárnál.

      Az ünnepségsorozat záróakkordjaként újraszentelésre került Ötödrészen a Kereszt- és harangláb, szabadtéri Szentmise keretében, melyet Dr. Gaál József atya celebrált.

A híveket autóbusz szállította ki a helyszínre, melynek indításáról Sveiczer Sándor önkormányzati képviselőnk gondoskodott.

 

Szeptember 1. Iskolakezdés:

 

Ilyenkor szeptemberben az igazi diákokra figyelünk, és imádkozunk értük, hogy a Szentlélek Úristen töltse el őket, hogy istenismeretben és istenszeretetben, tudományban és emberségben is növekedhessenek az előttünk álló tanév során! Veni Sancte Spiritus! /Mindenkihez jöjj el!/

 

Szeptember 20-án de. 9 órai kezdettel Ifjúsági lelki nap lesz a plébánián. Az előadó Juhász János hidvégardói plébános lesz.

A nap vezérgondolata: „El ne hanyagold a benned lévő kegyelmet…” /Szt. Pál/

 

Aki bármivel segíteni tudja a lelki nap létrejöttét, szívesen fogadjuk! Köszönjük!

 

Kereszteltek: Rácz Corrie Angel, Kukoly Patrik, Sebők Zalán, Burai Karolina Dóra, Farkas László Marcell.

 

Házasultak: Oláh Zoltán és Árvai Katalin, Kozma István és Szuromi Melinda, Pásztor Richárd és Kovács Szilvia, Kolozsvári Norbert és Tóth Anikó, Molnár Gábor és Surányi Zsuzsanna, Farkas József és Balogh Katalin.

 

Elhunytak: Tóth Gábor, Fekete Gáborné Erős Magdolna, Kovács Istvánné Laboda Anna, Molnár Józsefné Bozsik Magdolna, Nagy József.