Július hó

SZENT JAKAB HAVA – NYÁRHÓ – ÁLDÁS HAVA

 

A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, mivel az egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Július Caesarról, aki e hónap 12. napján született.

 

Szent Jakab: az első vértanú az apostolok közül. Sírja Spanyolországban, Santiago de Compostellában van, s ez a leghíresebb spanyol zarándokhely.

 

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 

Július  6

Évközi 14. vasárnap

Mt.11,25-30 Jézus mindenkit hív, aki bajban van, akinek az élete hiányt szenved. Sajnos sokan másnak hisznek. Nem ígér teljes testi gyógyulást, de felüdülést, és a lelkünknek nyugalmat igen. Az emberek nem oldhatják meg földi életüket Jézus nélkül és még inkább nem sikerülhet ez Jézus ellenére. Amíg nem megyünk hozzá, addig nem segíthet. Krisztus igáját hordozni annyit jelent, mint vele együtt, vele összhangban munkálkodni Isten Országáért.

 
Július 13

Évközi 15. vasárnap

Mt.13,1-23 Isten úgy veti el bennünk magvait, tanítását, ahogy felkészítjük hozzá szívünket. Isten annyira rejti el előlünk tanítását, amennyire mi elrejtjük előle szívünket. A mag minden esetben jó, csak a szív állapotra határozza meg a termés bőségét. Útszél = csak megszo-kásból élő ember, Köves = gyorsan lelkesedő, de nincs kitartása, Tövises = világi gondokkal, csalóka gazdagsággal túl sokat foglalkozó ember, Jó föld = Istenre nyitott szívű, utána vágyakozó ember. Mindenki nézze meg, hogy ő milyen Isten előtt!

 

Július 20

Évközi 16. vasárnap

Mt.13,24-43 Miért nem akadályozza meg Isten a világunkban a rosszat? Nem akarja korlátozni szabad akaratunkat. A búza a jó, a konkoly a rossz tetteink. Életünk feladata nem a konkoly kitépése kell, hogy legyen, hanem a búza növekedésének segítése. Ha arra irányul minden gondolatunk, vágyunk, csele-kedetünk, hogy jót tegyünk, szeretetben éljünk, akkor nem fog maradni belőlünk semmi sem a rossznak.

 

Július 27

Évközi 17. vasárnap

Mt.13,44-52 A példabeszédben szereplő ember véletlenül lelt a földbe rejtett kincsre. Nem számított rá, nem is kereste. Csupán a munkáját végezte. A kincs isten ajándéka. Nem aranytömb, drágakövek, stb. Az igazi kincs Jézus Krisztus, ő önmagával ajándékoz meg bennünket. A kincs csak a földdel együtt szerezhető meg. A föld csak a kincs miatt értékes. A föld megvehető, de csak „mindenünkért”.

 

JÚLIUSI JELES NAPOK :

 

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja


A római katolikus egyház az áldott állapotban lévő Máriáról, és az Erzsébet-nél tett látogatásáról emlékezik meg.

Boldogasszony a várandós édesanyák, a szegények, a betegek oltalmazója.
A magyar néphagyomány az aratás kezdőnapjaként tartotta számon.


Július 20. - Illés napja


Munkatilalom napja, a villámcsapástól való félelem miatt. Megfigyelések igazolják, e nap táján gyakoriak a viharok.


Július 22. Mária Magdolna napja


Mária Magdolna ünnepének tartják, aki megtért a bűnös életből az evangéliumi történet szerint. Mária Magdolna hosszú hajával Krisztus lábát törölgette, így a néphagyományban szokás volt a kislányok hajából keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön.

Az időjárásjósló hiedelem szerint, esőt hozó nap, mert Mária Magdolna siratja bűneit.

Július 25. - Jakab napja


Utazó emberek, búcsújárók, hajósok védőszentje. A néphagyomány szerint Jakab napra le kell aratni a zabot, mert ami kinn marad elvész. Az időjárásjósló hiedelem szerint a Jakab napi időjárásból a télre lehet következtetni. Ha sok a felleg sok hó lesz a télen.


Július 26. - Anna napja


Szent Anna Szűz Mária édesanyja, Jézus Krisztus nagyanyja.. Hozzá fohászkodtak gyermekáldásért az asszonyok. A kedd asszonyaként is emlegetett, mert a keddi napot neki szentelik.

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

-"A Biblia a szeretet könyve. Minél tovább gondolom az olvasott részt, annál inkább érzem Isten szeretetét."           (59 éves nő)

 

-"A Biblia Isten segítő hangja a 21. században"                             (42 éves nő)

 

-Manapság nagyon nehéz bízni az emberekben, a jövőben. Hol találhatunk olyan biztos pontot, ami nem változik, nem csap be, és nem kell csalódni benne? A Bibliában van egy szép gondolat: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké.” Ha tudunk bízni az isteni gondviselésben, abban, hogy Valaki mindig tud a gondjainkra megoldást, akkor ez nagyon sokat jelent mind a fizikai, mind a lelki egészségünk megőrzésében.                        (52 éves nő)

 

Köszönjük kedves testvéreinknek, hogy megosztották velünk gondolataikat!

 

Továbbra is /egész évben/ várjuk gondolataikat, élményeiket a Bibliáról,

 a Biblia év jegyében!

 

Megkérdezzük híveinket, hogy:

    1. Mit jelent Önnek a biblia?

    2. Milyen gyakran fogja a kezébe?

 

Gondolatait egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, -nő,- gyermek, -megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tegye bele!

Kezdődik a Szent Pál-év:

 

XVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. Szent Péter és Pál apostolok ünnepén ebben az esztendőben különös figyelemmel és szeretettel fordulunk a nemzetek apostola, Szent Pál felé, aki 2000 éve született. Az apostolok közül az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarszuszban született, Benjámin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben egy híres rabbitól, Gamálieltől sajátította el. Jézust valószínűleg sohasem látta földi működése idején, de a megszületett fiatal keresztény egyháznak elszánt üldözője lett, és jelen volt Szent István diakónus megkövezésénél. A föltámadt Jézus megjelent neki a Damaszkuszba vezető úton. Ekkor Jézus kinyilatkoztatta neki a keresztény hit igazságait és kijelölte különleges szerepét a pogányok térítésében. Ettől kezdve egész életét Krisztus szolgálatának szentelte. Szent Péterrel megismerkedve jóváhagyást kapott apostoli munkájához. Kirajzolódik előttünk három missziós útja Kis-Ázsiában, Görögországban és Macedóniában. Részt vett az Anya-szentegyház első apostoli zsinatán, amely nagy jelentőségű volt, mert döntése alapján a zsidó vallási törvények többé nem kötelezték a pogányságból megtért keresztényeket. Ezután az Egyház nagy lendületet vehetett a pogányok keresztény hitre térítésében.

         Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló tanításáról és intelmeiről, amelyek nem mindig könnyen érthetőek, hiszen Krisztus felfoghatatlan gazdagsága ( Ef 3,8) egy élethosszig tartó úton vezet, míg el nem jutunk a teljes megértésre (Kol 2,2). Maga az apostol írja világhíressé lett szeretet-himnuszának végén: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre” (1Kor 13,12). Amit azonban megvalósíthatunk és a legmagasztosabb úton vezet bennünket, az a szeretet. Az az erény, amely egyszerre földi és mennyei, emberi és isteni, ideig való és örök.

PLÉBÁNIAI HÍREK

 
-A hevesi cursillós lelkiségi csoport, július 12-én, szombaton rendezi a „Cursillós lelkiségi csoportok” II. hevesi regionális találkozóját. Az Ultreya meghívott vendége lesz Jókai Anna írónő. A program de. 10 órakor szentmisével kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (Ultreya azt jelenti: Gyerünk, Csak így tovább!)

 

         Ezen a napon városunkban jelen lesz a Szent István Rádió, melynek a Hevesről szóló „Vendégségben” című összeállítása reggel 7 órától lesz hallható. A műsorban szó esik Heves mindennapjairól, kulturális és gazdasági életéről. Többek között megszólal a Keresztelő Szent János Kórus is. A Szentmisét élőben közvetíti a rádió.

 

Július 26-án,szombaton du. 5 órakor, a hagyományainkhoz híven, Sárgapuszta- Annatelepen az Anna-keresztnél megemlékező szertartás lesz a kereszt állítóiról, felújítóiról. Mindenkit szeretettel várunk a közös imádságra!

 

Június hónapban keresztelkedtek:

 

Máté Péter, Lólé Katalin Kitty, Sőti Eszter, Danyi Júlia Zsaklin, Szemerédi Molli Piroska,  Horváth Jázmin

 

Meghaltak:

 

özv.Szedlák Gáborné Kovács Margit, Fükő József, Stupek Zsigmond, özv.Vasas Lászlóné Horneczki Anna, Molnár Mária, özv.Besenyei János, Kozma László, Szabó Béla Mihály, Csontos János,  Horváth Jenő.