Május hó

/Pünkösd hava; Tavaszutó hó/

A keresztények Pünkösdkor azt ünneplik, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek ekkor szállt le az apostolokra. Ez a nap az Egyház születésnapja. Ettől fogva annak, aki fontos küldetést, feladatot kapott az Egyházban kérték a Szentlélek segítségét feladatának teljesítéséhez. Mi a bérmáláskor kapjuk meg a Szentlélek ajándékainak teljességét, és akkor leszünk az Egyház felnőtt tagjai.

 

-Pünkösd: május legnagyobb ünnepe, mely a néphagyományban, és a vallási életben is fontos szerepet tölt be. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon van. Ennek megfelelően ez is, a húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. (Május 10-e és június 13-a közé eshet. Idén június 11-12.)

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMHOZ

 
Május 4

Urunk mennybemenetelének ünnepe

Mt.28,16-20 Jézus krisztus látszólag elhagy bennünket és visszatér az Atyához. Valójában a mennybemenetel sokkal közelebb hozza Őt hozzánk, mint amilyenben korábban volt, azáltal, hogy rengeteg sok isteni ajándékot kaphatunk. Most már bennünk van, mindenben. A szeretetben, az oltáriszentségben, az Egyház szavában.

 
Május 11

Pünkösd ünnepe

Jn.20,19-23 Jézus nekünk adja Lelkét, a Szentlelket. Ő tesz bennünket Isten gyermekévé, rajta keresztül kapjuk meg Isten segítségét, szentségeinek erejét. A Szentlélek „lelkessé” tehet minket, ha együttműködünk Vele, ha hallgatunk rá, ha rábízzuk magunkat irányítására. Bátorságot ad, hogy kiálljunk Isten mellett, és megérteti velünk Isten tanítását.

 
Május 18

Szentháromság vasárnapja

Jn.3,16-18  A Szentháromság, misz-térium, hitünk titka. Isten nem akar titkolózni előttünk, de mi kevesek vagyunk az Ő megértésére, felfogására. Egy literes üveg nem tudja magába fogadni az óceánt, csak valamit belőle, mi is így vagyunk Istennel. Tudnunk kell Róla, hogy Ő egy, de nem magányos, mert három személyben, szeretet-közösségben él. Minket is az ő életmódjára, a szeretetre hívott meg.

 
Május 25

Úrnapja, Krisztus szent

Testének és Vérének ünnepe

Jn.6,51-58  Jézus a legbensőségesebb, a legnagyobb szeretetéről tesz tanúságot, amikor az Oltáriszentségben nekünk adja önmagát. Naponta újra és újra felkínálja nekünk a vele való teljes egyesülést. Milyen nagy dolog, ha valaki felajánlja másnak életmentésül egy-egy szervét. Jézus nem csak egy részét, hanem teljes lényét ajándékozza nekünk. Éljünk ezzel a szenzációs lehetőséggel!

 

Bibliáról, a Bibliai év jegyében!

 

Továbbra is /egész évben/ várjuk gondolataikat, élményeiket a Bibliáról,

 a Biblia év jegyében!

 

Megkérdezzük híveinket, hogy:

    1. Mit jelent Önnek a biblia?

    2. Milyen gyakran fogja a kezébe?

 

Gondolatait egy kis papírra lejegyezve, néhány mondatban, név nélkül, csak a kor ill. férfi, -nő,- gyermek, -megjelöléssel, a templomba kihelyezett dobozba tegye bele!

         Íme egy 63 éves férfi gyönyörű gondolatai, mely tanításul szolgálhat mindannyiunk számára:

 

Mit jelent számomra a biblia?

-A biblia a könyvek könyve. Az a könyv, amely a világon a legtöbb kiadást megért, a legnagyobb példányszámban nyom-tatták ki, és a legtöbb nyelvre fordították le! Az a könyv, amelyet egy lakatlan szigetre is magammal vinnék.

         A Biblia számomra lámpás, iránytű földi vándorlásom idején. Törvénykönyv, amelyhez szabnom kell cselekedeteimet, amely hol figyelmeztet, hol megítél, hol vigaszt ad. Olvasása lelki élmény, tartalma kifogyhatatlan, el nem apadó forrás, mely táplálja a hitemet, tökéletesíti szeretetemet, erősíti reményemet.

         Ha kinyitom, úgy érzem, templomba léptem! Irodalmi olvas-mánynak is kiváló. Szent írás (így külön írva is).  Isten üzenete hozzám és minden kor minden emberéhez. 

 

Milyen gyakran fogom a kezembe?

-Az első Bibliát 1967. április 12-én kaptam. Azóta rendszeresen olvasom. Az Ószövetséget 3-4-szer, az Újszövetséget közel 70-szer olvastam végig. Sok szentírási részt könyv nélkül is tudok. Olvasom buszon, váróteremben, bárhol, ha várakoznom kell, értékes időtöltés, nem sajnálom a ráfordított időt, ennél értékesebbre a várakozási időt nem fordíthatnám.

 

         „Csupa szomorúság a lelkem,

         A Bibliát olvasom.

         Véle és kenyeremmel

         Megosztom asztalom” 

 
Ismerjük meg…

-Arra kértük káplán atyát mutassa be röviden az ifjúsági hittanosokat és a hittanos életet.

 

AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG

Az ifi a '90-es évek elején alakult, kezdetben az akkor működő még Katolikus Ifjúsági Énekkaron belül egy kis csoportként! 1995-ben önállósultak. Az elmúlt évek alatt, hol több, hol kevesebb tagja volt. Jelenleg 23 tagja van az ifjúsági közösségnek. A legfiatalabb 15 a legidősebb tagja 32 éves. Hetente péntekenként találkozunk. 2007. febr. 1-én a közösség felvette a Don Bosco Ifjúsági Közösség nevet.  Közös nyári tábor illetve közösségi események, mint pl. kirándulások, közös karácsony, mikulás, Szilveszter, farsang. Közös főzések, Szentségimádások, Te Deum, Veni Sancte, melyek színesítik az éves programot. Rendszeresen részt veszünk az országos lelkigyakorlatok közül Egerszalókon. Az egyházközségben ifjúsági zenekar működik Láng együttes néven Szalai Péter vezetésével. Az év kiemelkedő eseménye az évenként megrendezésre kerülő lelki nap, mely immáron 9. alkalommal kerül szeptemberben megrendezésre, s amit 2000-ben szerveztük meg az első alkalommal. Terveink között szerepel a volt tagok találkozója. Vannak az ifjúsági közösségnek tiszteletbeli tagjai is, hiszen Egri és a Füzesabonyi ifjúsági közösséggel valamint az egri Szalézi nővérekkel is tartunk fenn testvéri kapcsolatot, illetve Szendrőből és Vizsolyból, is van tiszteletbeli Don Bosco-s tagunk. Egyre többen vesznek részt az ifisek közül az Egri Cursillo-n, mely által remélem az ifjúsági közösség lelkileg mélyül.

 

Az Internet segítségével egyre többen ismerik meg a közösségünket városon belül és kívül.

Elérhetőségünk: www.hevesiifi.cwi.hu, illetve az IWIW és a MyVIP közösségi portálokon is megtalálhatóak vagyunk.

 
Anyák napja:

 Hagyományosan május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Egy "hivatalos" ünnep jut nekik is csak az évben, de a köszönet és a köszöntés szavai életünk minden percében időszerűek. Az élet továbbadásának rendjében különös hely és tisztelet illeti őket, akik nemcsak a teremtés, hanem a gondviselés és a folytonos megbocsátás gesztusait is gyakorolják Isten akarata szerinti szent hivatásukban.

 

Dsida Jenő:

Óda az édesanyámhoz

 

Dicsértessél ma Te is itt a földön,

mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked

s a földi szívek földig borulását

Te mindenkinél inkább megérdemled.

Nézem, látom a teltzsákú sok évet

és érzem: nekem már semmit se hagy,

de büszke leszek mindéltemig arra,

hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.

Te vagy az, aki mindenkinek ad,

a szenvedőknek virrasztást, vizet,

Te vagy, akinek mindenki adósa,

s akinek jóval senki sem fizet.

... Hadd legyek hát én az igazi zengő,

kis régi gyermek romba dőlt tanyán

és harsogjam el hozsannás hitemmel

Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

Május hó egyben a Szűzanya hónapja is, elkezdődnek a májusi litániák. Időpontja május egész hónapjában, a belvárosi templomban hétfőtől péntekig este ½ 7 óra, szombaton és vasárnap 6 óra, a szentmise előtt. Újtelepen minden este 4 óra.

         Május 17-én, szombaton az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai kérik mindenkinek a segítségét, hogy aki meg tudja tenni segítsen a Felső temetőnek, különösen a kerítésének rendbetételében. Reggel 8 órától várjuk a segítőket a temetőbe (férfiak és asszonyok is tudnak segíteni). Kérjük szerszámokat (lapát, gereblye, fogó a drót hajlításához, stb.) hozzon aki tud.

         Ezen a napon 17 órától a Keresztelő szent János Kórus Mária oratóriumot fog előadni. Szeretettel várunk az előadásra mindenkit.

         Május 25. Úrnapja A ½ 10 órai szentmise után a szokott módon fogunk körmenetet tartani. Kérem segítségüket a sátorok felállításához és feldíszítéséhez. Tegyük ünnepélyesebbé a körmenetet azzal, hogy minél nagyobb létszámban veszünk részt rajta, hívjanak sok embert a körmenetre.

         Kérjük testvéreinket, hogy hitük és bölcs belátásuk szerint döntsenek adójuk 2x1 %-áról. A jövedelemadójuk 1%-át. Magyar Katolikus Egyháznak: technikai szám: 0011 adhatják. Kérjük, hogy azok is rendelkezzenek így, akiknek a jövedelmük kevés és nem fizetnek jövedelemadót, de adnak be adóbevallást, mert a Magyar Állam a nyilatkozók száma arányában ad támogatást a Katolikus Egyház részére, tehát ezek a rendelkezések, nyilatkozatok is fontosak! Míg a másik 1%-ot Plébániai alapítványunknak a Heves Egyházi Épületei Alapítványnak adhatják, adószám: 18573288-1-10. Előre is köszönjük segítségüket, szóljanak ezekről a lehetőségekről minél több embernek.

 

Április hónapban keresztelkedtek:

Ficsór József Dusán, Simon Csaba József, Simon Tünde Erzsébet.

Meghaltak: özv. Besenyei István, Tóth Albin, Gál Lajos, özv. Batki Sándorné Kozma Gizella, id. Lányi József, özv. Kelemen Józsefné Kovács Gizella, Rácz Tiborné Antal Éva.