ADVENTI ELMÉLKEDÉSEK

 

Az egyházi év kezdetén mindig csodálatosan szép és ösztönző a gyertyagyújtás szertartása. Maga a koszorú is figyelmeztető számunkra. A koszorú befejezett kör, és jelzi, hogy az üdvösségünk története is befejezett tény. Isten örök szeretetében meghívott minket a természetfölötti életre, és megnyitotta országát nekünk. Befejezett tény már a sátán bukása, és az üdvösség ajándéka.
De Aki megteremtett minket, szabad akaratú lényekké teremtett, és azt akarta, hogy szabad akarati döntésünkkel magunk is akarjuk az üdvösséget. Azért küldte el szent Fiát, hogy tanítson minket, és megmutassa az utat a mennyek Országa felé.

         Most tehát az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtjuk, mint a megemlékezés gyertyáját, hogy fényénél visszaemlékezzünk az emberiség történetére, és tanuljunk belőle. Az ember magára maradva csak a bűnnel tudja eljegyezni életét. Isten kegyelmével azonban a bűnből is fel tud emelkedni, és Krisztushoz kapcsolódva Isten akarata szerint tud élni. Sőt, éppen az Isten akaratának a sóvárgása képesíti az embert arra, hogy szolgálatot vállaljon, és küldetésben járjon az emberek között.

 

Advent 1. hetére

 

Eljön majd az Emberfia, hogy ítélkezzék a világ fölött és lezárja a történelmet, azonban "senki sem tudja ama napot és órát" (24,36). Eljövetelét jelek előzik meg, mégis váratlanul érkezik. Ezt példázza a "Noé napjaira" való emlékeztetés (24,37-39) és a mezőn dolgozó két férfi, meg a malomban őrlő két nő (24,40-41). Visszautasít minden számítgatást az Úr eljövetelére. Így buzdít: "Vigyázzatok! Készen legyetek!" (24,42-44). Mindegyikünkre ott vár az Úrral való találkozás döntő órája! Éberen kell bennünket találnia! Az ébrenlét nem jelenti azt, hogy állandó feszültségben éljünk, hanem hogy híven, türelmesen tegyük Isten akaratát. Munkálkodjunk a ránk bízott tehetséggel, ismerjük föl Krisztust felebarátunkban, főképp a ránk szorulóban, és szolgáljuk őt. Ez a fejezetvégi példabeszéd (24,45-51) tanulsága is. (Lk 17,26-27.39-40; 1Mz 7,11-22; 1Tesz 5,2-6)

 

Advent 2. hetére

 

"Tartsatok bűnbánatot!"

János felhívása örök érvényű. Az egyház átvette a bűnbánat szellemét. Állandóan ki vagyunk téve kísértésnek, magunkban hordozzuk a rosszra való hajlamot, és így vannak botlásaink. Számunkra a Messiás már eljött, jelen van, de mindig jön abban a formában, hogy bennünket is átalakít a maga képmására. Azonkívül nem tudjuk, mikor zárja le eljövetelével a történelem folyását, s azt sem tudjuk, hogy nekünk mikor kell megjelennünk előtte számadásra. Így a bűnbánat az állandó ébrenlétnek, az állandó készenlétnek is az eszköze.

 

Advent 3. hetére

 

Ma Jézus kérdése így hangozhatna: mit akartok látni, amikor bekapcsoljátok a televíziót? Álhírességeket, valóság-showt? Vagy miért bámuljátok? Hogy púderezett vitatkozókat hallgassatok? Akik sportkocsin járnak, és nem ismerik a villamosjegy árát? Vagy hitelest embert? Igen, azt szeretnétek látni!

S kérdem: hány hiteles ember van ebben az országban? Ebben a világban? Akiről Jézus ma elmondhatná, hogy a legnagyobb az erkölcsben?

         Néhányunknak talán II. János Pál jutna eszébe. Ő nem hord teveszőrruhát, és nem is kell kimenni a pusztába, hogy meghallgassuk. Jön hozzánk, mindenütt a világon, ahova el kell vinni az örömhírt. S az ma is ugyanaz, mint egykor: akkor hiteles az üzenet, ha látható jelek kísérik. Ha megnyílik szemünk, és látjuk testvéreink nyomorát. Ha kimozdulunk kényelmünkből, és elébük sietünk testvéri öleléssel. Ha a tetszhalottak új életre kelnek, ha haldokló kultúránk feltámad. Itt-ott látni ennek jeleit. De nem elég! Az advent pedig annak az ideje, hogy mindezt tudtul adjuk a szegényeknek.

De előbb persze magunknak kell megnyílnunk.

 

Advent 4. hetére

 

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyes volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, azért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyal megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

         Emmánuel! Velünk az Isten! Gott mit uns! Ez a jelmondat ékesítette a porosz bakák övét az I. világháborúban. Francia földben sok ilyen csat rejtőzik még, bár hordozói rég elporladtak. Isten velük volt? Velünk volt az Isten Szebrenyicában, amikor holland tisztek koccintottak a milicistákkal, akik majd halomra öldösik az általuk kísért bosnyákokat? Velünk volt az Isten Auschwitzban, a Gulagban, a vörös khmer rizsföldjein, vagy Burundiban? A mai evangélium válasza: igen.

         S válaszol az evangélium azoknak is, akik megbotránkoznak a Budapest közterein felállított ünneprontó kereszteken, és mail-ekkel bombáznak mindenkit. Megszületett a Megfeszített? De hisz a kisded született meg, és olyan aranyos! Igen, Isten vállalta a kalandot, lemondott a mindenhatóságról, kiszolgáltatta magát nekünk, kényünknek, kedvünknek. Ilyen értelemben valóban a Megfeszített születik meg karácsony éjjelén. Persze az is igaz, hogy egy gyermeket se Isten szánt a szenvedésre. Félelmeink, gyűlöletünk, hiúságunk és féltékenységünk szegezik őket a keresztre. Auschwitzban, a Gulagban, a vörös khmer rizsföldjein, vagy éppen Burundiban. Vagy Betlehemben, amint az evangélium hírül adja. Féltékeny Heródesek ma is akadnak. Káromkodó társ-keresztre-feszítettek is. Ezért nem fordítási hiba, hogy Velünk az Isten, és Isten a szabadító, egy és ugyanaz a név, egy és ugyanaz a személy. Meg kell szabadulnunk a bűntől, hogy láthassuk Istent. És látnunk kell Istent a szenvedő emberben, hogy felismerjük, benne van velünk az Isten. Ezt várjuk, és erre készüljünk. S ez mégis több, mint egy halom felesleges holmi egy gyors tűhullásra ítélt és gyökerét vesztett fa alatt.

 

ÜNNEPEINK

 

December 2. Advent első vasárnapja

December 8. Szeplőtelen Fogantatás

                 Ünnepe, Templombúcsú                Újtelepen  9.-én

December 9. Advent második vasárnapja

December 16. Advent harmadik         

                    vasárnapja

December 23. Advent negyedik  

                     vasárnapja

December 25. Karácsony. Jézus Krisztus

                    születésének ünnepe

 

December 26. Karácsony második napja

                    Szent István első vértanú

                    ünnepe

December 28. Aprószentek ünnepe

December 30. A Szent Család Ünnepe

 

PLÉBÁNIAI HÍREK

 

November 25-én Krisztus Király ünnepén hálaadó szentmise volt, amelyen hét házaspár köszönte meg a Jóistennek gondoskodását, azt a 25 ill. 50 évet, amit együtt töltöttek hitben és szeretetben. Dr. Ternyák Csaba érsek úr levélben, személyre szóló áldását küldte az ünneplő házaspárokra.

 

25. éves évfordulósok:

Dávid László – Bartos Zsuzsanna

Kalmár Pál – Forgács Anna

Sinkovics János – Marsi Mária

 

50. éves évfordulósok:

Balogh Boldizsár – Nagy Mária

Dávid Benedek – Csuka Julianna

Háger István – Szőke Anna

Kolozsvári László – Sipeki Ilona

 

Advent első vasárnapján a fél tízes szentmisén az elsőáldozók fognak bemutatkozni.

 

December 13-án (csütörtök) reggel 7 órától egész napos Szentségimádást tartunk, este 10 óráig Magyarország és Heves város lelki megújulásáért a belvárosi templomban.

 

Lelkigyakorlat

A belvárosi templomban a karácsonyi előkészítő lelkigyakorlatot idén Tóth István jászapáti káplán tartja, december 13-án, 14-én és 15-én (csütörtök, péntek, szombat) esti 6 órai szentmise keretében. Minden testvérünket szeretettel várunk.

 

Gyóntatás

A karácsonyi szentgyónás elvégzésére is lesz lehetőség december 13. -15-ig, esténként 5.30 órától a szentmise végéig valamint a hajnali szentmiséken.

 

Advent hétköznapjain reggel 6 órakor rorate szentmise lesz. Szerdánként, pedig az újtelepi templomban is lesz hajnali szentmise ugyancsak 6 órakor.

 

Szállást keres a Szent Család, kilencedet kezdünk december folyamán.

         Karácsonykor ünnepeljük meg azt a történelmi eseményt, hogy Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. Már az előzményeket is szeretnénk minél jobban átélni. Ezért Máriával és Józseffel mi is útra kelünk egymás felé, hogy esténként együtt fogadjuk a Szent Családot. Közösen imádkozunk, énekelünk, készítjük szívünket a kis Jézus fogadására.

         A plébánián megtudható, melyik este hol van a közös imádság.

 

December 16-án (vasárnap) Alatkán a Kisboldogasszony kápolnában 14 órakor karácsony váró hangverseny kezdődik.

 

December 22-én (szombat) 17 órakor a Keresztelő Szent János kórus karácsonyi hangversenyt ad a belvárosi templomban. Ezt követően szentmise kezdődik 18 órakor.

 

December 24-én az éjféli szentmise előtt 233o-kor pásztorjátékot mutatnak be a hittanos gyerekek. Újtelepen december 26-án a 11 órai szentmise után ismét előadják.

 

December 25-én a fél tízes szentmisén a templom énekkara énekel.

 

Az újtelepi iskolások december elején elkezdik a betlehem járást. Ezt a karácsonyi énekes szokást Nyugat Európából vettük át és nálunk 1692-től játsszák angyalokkal, pásztorokkal sok verssel és énekkel .Maga a betlehem kis hordozható templomocska, benne istállószerű környezetben jászol a kis Jézussal. Aki szeretné a karácsonyi előkészületeket felélénkíteni, Szalai Józsefnél kérhetik a gyerekek betlehemi játékát.

 

December 8-án (szombat) Mikulásnapi ünnepséget tartunk a plébánia épületében 11 órakor a cserkészcsapat közreműködésével.