HEVES EGYHÁZI ÉPÜLETEI ALAPÍTVÁNY 

18573288-1-10 

S Z E N T M I S É K   R E N D J E

 

 

2018. február 11 - 18.

Febr. 11. ÉVKÖZI 6.

     VASÁRNAP  8.

 

 

du. 5.

 

 

 

 

 

Febr. 12. Hétfő: 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Febr. 13. Kedd: 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Febr. 14. Szerda: 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Febr. 15. Csütörtök:

 

 

                                  du. 5.

 

 

 

 

 

Febr. 16. Péntek: 7.

Keresztút

 

 

 

 

 

 

 

Febr. 17. Szombat:

 

 

du. 5.

 

 

 

 

 

Márc. 18. NAGYBŐJT 1.        

           VASÁRNAPJA  8.

7. Fájdalmas Szűzanya zsolozsmája

 

 

du. 5.

 

 

 

 

 

Egyéb hirdetések:

 

Újtelepen a jövő vasárnap 11 órakor szentmise lesz. A nagyböjti időben pénteken és vasárnap du. 2 órakor lesz a keresztúti ájtatosság.

 

A nagyböjti időben, a belvárosi templomban minden héten, pénteken reggel a szentmise után és vasárnap a 8 órai szentmise után keresztúti ájtatosságot tartunk. Nagyon üdvös, ha áldozatot hozunk azzal is, hogy részt veszünk hetente a keresztúton, ezzel is segítjük nagyböjti felkészülésünket.

 

Szeretettel kérjük a kedves testvérek adományait a húsvéti virágokra. A kórus alatti perselybe lehet adakozni vagy a plébánián.

 Az idén is kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk l %-ról rendelkezzenek úgy, hogy a Magyar Katolikus Egyház részére ajánlják fel. Ezenkívül mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemadójának másik 1 %-ról is, amelyet Heves Egyházi Épületei Alapítvány részére is fel lehet ajánlani. Mindenkinek nagyon köszönjük, akik támogattak bennünket és kérjük segítségüket, támogatásukat ebben az évben is. Kérem, hogy e lehetőségekről szóljanak minél több embernek és kérjék az ő támogatásukat is részünkre.


 

Azok a jegyesek, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomunkban, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek minél előbb a plébánián. A gyakorlat azt mutatja, hogy házasság szentségének kiszolgáltatása előtt több jegyes fel akar készülni a bűnbocsánat szentségére és az áldozásra (vagy a keresztségre is). E szentségeknek a vételére, a jegyes oktatáson kívül, más oktatással is készülni kell a jegyeseknek és ehhez megfelelő idő szükséges.

 

 
LELKIPÁSZTORAINK NÉVSORA ÉS FÉNYKÉPEI