CURSILLO

 

A Hevesi Római Katolikus Egyházközség Cursillos Lelkiségi Csoportja

 

A CURSILLO egy katolikus lelkiségi mozgalom, melynek lényege a keresztény lét örömének megélése. Spanyol eredetű szó, jelentése: kis vagy rövid tanfolyam. 1949-ben Eduardo Bonnin alapította Mallorca szigetén /Aki most 2008. február elején költözött az égi hazába, 91 évesen./ Csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlét bentlakással, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait mutatják be nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal. A három napban Jézus személyére összpontosítjuk erőinket. A Cursillo nem csupán ismeretet, tudást akar átadni, hanem a hit élményét kínálja, ehhez szükség van, a résztvevők egész lényére, szívére, lelkére.

A  Cursillo lényegéhez tartozik a szentmise, a közös imádság, a párbeszéd, a beszélgetések

Szimbóluma a szivárványszínű hal. Jelentése: Isten és ember örökszövetsége, nekünk keresztényeknek a szeretet óceánjába kell megtanulni beúszni, Jézus és a megtért ember örök barátsága, mely az örömre, megújulásra, életre vezet.

Hivatalos köszönés: DE COLORES!  Jelentéseszínes, pompás!  Számunkra ez akkor válik igazzá, ha a szeretet szemüvegén keresztül éljük az életünket, és Jézus a Jópásztor vezet!

Egerben 1994-ben volt az első Cursillos találkozó, azóta folyamatosan vannak ilyen rövid tanfolyamok, és csoporttalálkozók.

A hevesi Cursillos csoport évek óta minden hónap első és harmadik keddjén tartja a plébánián kiscsoportos találkozóját este 6 órától. Legtöbb csoporttagunk más lelkiségi csoportoknak is tagja, így aktívan részt veszünk az egyházközségünk életében. Ezek a találkozások nagyon fontosak, mert nemcsak örülünk egymásnak, de gazdagítjuk egymást hitben, reményben, szeretetben, hiszen életünk a tartalmas közösségi együttlétek és együttmunkálkodás során válhat teljessé. Röviden felvázolnám csoportunk, ill. egy-egy tagunk milyen egyházközségi eseményekben vett részt 2010-ben.

• Megemlékezés februárban Kovács József plébános atya halálának 10. évfordulóján.

• Tadrai kereszt felállításának ünnepe április 25-én.

• Csíksomlyói búcsún május 21-23.

• Császi kápolna felújítása májustól-augusztusig, újraszentelése, aug.21-én.

• III.területi Ultreya, augusztus 5-én – mely, Cursillos kiscsoportok régiós találkozója. Mottónk volt: Hab. 1, 12-2, 4 Mt17, 14-20. „... Mert bizony, mondom nektek: ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, „menj innen oda”, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek.”

2010 „a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem éve”, a testi, lelki, szellemi kirekesztettség valamelyik formáját azt hiszem valamennyien már átéltük, s hogy mégis talpon vagyunk azt hitünknek, a Szentháromságos egy Istennek köszönhetjük. Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Adjunk hálát közösen, hogy Krisztus számít ránk és mi is, számítsunk Krisztusra!

• Bernáthegyi kereszt megszentelése az alatkai búcsú alkalmával, szeptember 12-én.

• Minden évben egy alkalommal egyik Cursillos testvérünknél tartjuk a találkozót, ahol megvendégelnek, bennünket- Áldja meg őket az Úr!

• A császi kápolna felújítóinak parlamenti látogatása a MMSZ hevesi csoportjának segítségével, november 22-én.

• 2002 óta ismét feléledt a „Szentcsaládjárás” advent idején, melynek záró alkalmát a plébánián tartjuk, agapéval egybekötve.

• Folyamatosan próbálunk részt venni egyházközségünk, minden lélekemelő eseményein.

De Colores!

 

HÁZAS HÉTVÉGE KÖZÖSSÉGE

 A mai világ embere várja a csodát. A csodát, mely boldoggá teszi, megváltoztatja életét, esetleg gazdaggá teszi. A csoda sokszor felkínálkozik életünk útján, de észre sem vesszük.

1996-ban egy lelkigyakorlaton hallottam egy izgalmas „csodáról”. Egy atya mesélt nekünk egy olyan hétvégéről, mely megváltoztatja, átalakítja a házaspárok életét. Egy olyan hétvége, mely megtanítja a párokat az apró örömök észrevételére, az egymás feltétlen elfogadására, arra, hogy társamban Jézus arcát keressem, és szeressem egy életen át. Nagyon kíváncsi voltam erre a közösségre, szerettem volna részt venni egy ilyen hétvégén.

1997 februárjában teljesült ez a vágyam. Meghívót kaptunk férjemmel az egri Házas Hétvége alapozójára. Izgalommal és kis félelemmel érkeztünk meg az egri Lelkigyakorlatos Házba. Aggodalmunk és félelmünk már a Ház kapujában elszállt, olyan szeretettel fogadtak bennünket a „régi” párok. Mintha mindig is ismertük volna egymást. A hétvége két és fél napja olyan gyorsan elrepült, mintha hajtották volna az időt. A programokat három házaspár és egy lelkiatya tartotta. A hétvégén megtörtént velünk a „CSODA”. Házasságunk, eddigi életünk megváltozott. A SZERETET, mely nem más, mint ISTEN, köztünk van! A SZERETET csodákra képes. Türelmesebb, figyelmesebb vagyok társammal. Amit a világ sugall (hogy a szerelem elmúlik) csak még tartalmasabb, még szebb közöttünk.

A hétvégéről hazajövet elhatároztuk, hogy minél több párt meghívunk mi is az Alapozó hétvégére. A Szentlélek segítségével 1997 óta húsz pár és két lelkiatya végezte el az alapozót.

Közösségünk minden hónap második kedd estéjén találkozik a Plébánián. Az este imával kezdődik, majd következik a HÉM kör. Hogy Érzed Magad? Mindenki egyenként beszámol az elmúlt idő olyan eseményéről, amit szeretne megosztani. Mint tudjuk: a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott fájdalom fele fájdalom! Örülünk egymás örömének, de ha baj van, igyekszünk segíteni egymáson. Majd egy házaspár készül minden alkalomra egy témából, s ezt megosztja velünk. Erről írunk dialógust, és megbeszéljük. Az este imával záródik.

Évente egy alkalommal közösen kirándulunk, és egyszer közös főzés is van.

Közösségünk jeles eseménye, hogy immár kilenc éve mi szervezzük meg a hevesi Keresztény Jótékonysági Bált. Nagy izgalom, de még nagyobb öröm ez a számunkra. A bál bevételéből támogatjuk a hevesi hittanos gyerekek nyári táborozását, de adományoztunk már a templomuk javára, miseruhára, a plébániai közösségi terem hangosítására stb.

 Úgy gondoljuk, hogy kis közösségünknek nagy feladata van. Amikor a társadalomban nincs értéke a családnak, amikor a média család- és gyermekellenes világot propagál, a mi felelősségünk egyre nagyobb! Mindennapi életünkkel Krisztus lámpásaként kell világítanunk, és megmutatnunk, hogy szent a család, szent a házasság, szent dolog a tisztaság, a becsület! Úgy kell élnünk, hogy másoknak is példa legyen Istenbe vetett bizalmunk, hitünk, életünk.

         Gyarló emberek vagyunk, és tudjuk, hogy közösségünket a Szentlélek kell hogy vezesse! Neki köszönhetünk mindent!

Kérünk Benneteket, hogy imádkozzatok értünk,hogy teljesíteni tudjuk feladatunkat!

Közösségünk jele:

 

A szív a Krisztus és egymás iránti szeretetünk jele, az egybefonódott két gyűrű Krisztus keresztjében teljesedik ki.

 

Akik már eddig részesültek a csodában:

Szalai József és Erzsébet

Slakta József és Anna

+Sinkovics István és Margit

Sinkovics János és Mária

+Lajer Lajos és +Edit

Tóth Miklós és Mónika

Kozma Tamás és Edit

Fodor Endre és Ilona

Péter István és Irénke

Dósa László és Veronika

Lukács István és Veronika

Bálint János és Ildikó

Dávid László és Zsuzsa

Csintalan István és Anna

Török Jenő és Edit

Szűcs Zoltán atya

Molnár József atya

Molnár László és Éva

Kökény László és Irénke

Gyarmati László és Zsuzsa

Tóth József és Györgyi

Molnár László és Erika
 

Keresztelő Szent János Kórus

2006 őszén úgy gondoltuk az egyházközségben, hogy a szent liturgiát fel kell ékesíteni a közösségi énekléssel, erősíteni kell istendicséretünket, magasztosabbá tenni a szent zene kórus-műfajával. Heti rendszerességgel próbál a kórus, mely nagyrészt hevesi férfiakból és nőkből áll, hiszen vegyeskar.

Repertoárunk a reneszánsztól napjainkig tartalmaz gyönyörű kórusműveket. Hálásak vagyunk a szólistákért, zongorakísérőnkért is. Időnként alkalmunk van más hangszeres zenében is közreműködni.

Szolgálatunk az egyházi ünnepeken énekelni a liturgiát, és az oda illő kórusművekkel dicsérni a Mindenhatót. Sokszor meghívtak már minket országszerte és külföldre egyaránt, voltunk már kórusversenyen, és városi ünnepségeken is szívesen éneklünk, valamint a helyi zeneiskolával is gyümölcsöző a kapcsolatunk.

2016-ban, az akkor jubiláló kórus államtitkári elismerésben részesült.

Közösség vagyunk, fontos a másik ember: minden névnapot megünneplünk, évente kétszer kirándulunk.

Tevékenységünkhöz, életünkhöz szorosan kapcsolódik a Füles(t)!, ami zenehallgatási alkalom kéthetente. Nyáron orgonakoncerteket és klasszikus zenei koncerteket szervezünk a templomba. Az év során vendégül látunk más kórusokat is.

Közös munkánkhoz hozzájárul az emberi tudás, melyet a képzett zenetanárok adnak, az emberség, melyet egymásnak adunk. Anyagi hátterünket az egyesületünk, a plébánia, az önkormányzat és egyéni adakozók biztosítják.

Öröm énekelni Isten nagyobb dicsőségére! Várunk minden kedves érdeklődőt, énekelni vágyót kórusunkba! Információk az alábbi helyeken találhatók:

 

www.heveskorus.blogspot.com, facebook.com/heveskorus.